Ispitni termin za Morfologiju, Normu i kulturu standardnog jezika i Lingvističku stilistiku

Obavještavamo studente da će se usmeni dio ispita iz Morfologije, Norme i kuture standardnog jezika i Lingvističke stilistike održati u četvrtak 27.02.2020. godine, sa početkom u 13 časova.

×
Language