Na IUNP obilježen Međunarodni dan maternjeg jezika

Po odluci UNESCO-a iz 1999. godine svaki 21. februar širom svijeta obilježava se kao međunarodni Dan maternjeg jezika. Ovaj dan obilježen je i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U svečanoj atmosferi prepune sale održan je Javni čas na kom su predavanje održali eminentni profesori Bosanskog jezika i bošnjačke književnosti: rukovodilac Departmana filoloških nauka, prof.dr. Jahja Fehratović i direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Alen Kalajdžija. Postavilo se pitanje koliko poznajemo vlastiti jezik, te koja su statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju?
Maternji jezik dio je kulturnog identiteta jednog naroda, tačka prepoznavanja, različitosti ali i tolerancije i razumijevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti i vlastitog identiteta. Čuvanjem maternjeg jezika čuvamo budućnost naše djece!
×
Language