Raspored nastave za letnji semestar – Bosanski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost

 

Raspored nastave za I godinu – II semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Historija književnog jezika sa staroslovenskim jezikom (2/2) Predavanja Petak 14:00-

Subota 12:00h-

Počev od 22.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Četvrtak 16:30-18h 20.02.2020. BOS/SRP
2. Fonetika i fonologija (2/2) Predavanja     BOS/SRP
Vježbe Utorak 09:00 do10:30h 25.02.2020. BOS/SRP
3. Engleski jezik 2 (2/0) Predavanja Četvrtak  14:00-15:30h 20.02.2020. BOS/SRP
 

5.

Norma i kultura stand. jezika

(2/2)

Predavanja     BOS/SRP
Vježbe Utorak 11:00-12:00h 18.02.2020. BOS/SRP
6. Revolucionarna poezija (IP) (2/2) Predavanja Subota 10:30-12:00h 22:02.2020. BOS/SRP
Vježbe Ponedjeljak 10:00-11:30h 24.02.2020. BOS/SRP
7. Stručna praksa 1 (2/0) Vježbe     Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

Raspored nastave za II godinu – IV semestar

 

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Morfologija 2 (2/2) Predavanja   Počev od 26.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Četvrtak 10:00-11:30h 20.02.2020. BOS/SRP
2. Književnost od renesanse do racionalizma (2/3) Predavanja Petak 12:30-15:30h 21.02.2020. SRPSKI
Vježbe Utorak 10:00-12:15h 18.02.2020. SRPSKI
3. Novija bošnjačka književnost (1/1) Predavanja Subota 09:00-09:45h 22.02.2020. BOSANSKI
Vježbe Petak 18:00-18:45 28.02.2020. BOSANSKI
4. Historijska gramatika južnoslovenskih jezika (2/2) Predavanja Subota 09:00h- 22.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Petak 16:30-18:00h 21.02.2020. BOS/SRP
5. Engleski jezik 4 (2/0) Predavanja Srijeda 12:00-13:30h 26.02.2020. BOS/SRP
6. Opšta psihologija (2/2) Predavanja Četvrtak 14:00-15:30h 20.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Subota 10:00-11:30h 22.02.2020. BOS/SRP
7. Stručna praksa 2 (2/0) Vježbe     Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)
8. Epistemologija 2 (2/2) Predavanja     BOSANSKI
Vježbe     BOSANSKI

 

Raspored nastave za III godinu – VI semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Sintaksa 2 (2/2) Predavanja   Počev od 27.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Četvrtak 11:30-13:00h 20.02.2020. BOS/SRP
2. Savremena bošnjačka književnost II polov.  XX vijeka (1/1) Predavanja Subota 09:45-10:30h 22.02.2020. BOSANSKI
Vježbe Ponedjeljak 09:00-09:45 24.02.2020. BOSANSKI
3. Srpska književnost prve polovine 20.veka (2/2) Predavanja Petak 08:30-10:00h 21.02.2020. SRPSKI
Vježbe Petak 12:00-13:30h

 

21.02.2020. SRPSKI
4. Književnost za decu (2/2) Predavanja Petak 09:00-12:15h 06.03.2020. BOS/SRP Spajanje sa Vaspitačima
Vježbe Subota 11:00-12:30h 22.02.2020. BOS/SRP Spajanje sa Vaspitačima
5.

 

Metodika nastave 2 (2/2) Predavanja Petak 10:00-11:30h 21.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Subota 12:30-14:00h 22.02.2020. BOS/SRP
6. -Metodika upoznavanja okoline

-Interkulturalno razumevanje i komunikacija (2/0)

Predavanja

Predavanja

 

Četvrtak 16:30-18:00h

Subota 10:30-12:00h

27.02.2020.

22.02.2020.

BOS/SRP (studenti mogu da biraju jedan od ova dva predmeta)
7. -Savremene metode u nastavi

-Interkulturalno razumevanje lj. prava i pomirenje (2/0)

Predavanja

Predavanja

 

Četvrtak 08:45-10:15h

Subota 10:30-12:00h

20.02.2020.

22.02.2020.

BOS/SRP (studenti mogu da biraju jedan od ova dva predmeta)
8. Stručna praksa 3 (2/0) Vježbe     Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

Raspored nastave za IV godinu – VIII semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Dijalektologija sa akcentologijom (3/3) Predavanja Ponedjeljak 15:00-18:00h

Utorak 09:00-10:30h

Počev od 09.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Srijeda 10:30-12:00h 11.03.2020. BOS/SRP
2. Uvod u komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti (3/3) Predavanja Subota 09:00-14:00h 07.03.2020. BOS/SRP
Vježbe Četvrtak 10:00-12:15h 20.02.2020. BOS/SRP
3. Akademsko pisanje (2/2) Predavanja Srijeda 08:30-10:00 19.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Ponedeljak 11:30-13:00h 24.02.2020. BOS/SRP
4. Inkluzivno obrazovanje (2/2) Predavanja Srijeda 12:00-13:30h 19.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Petak 12:00-13:30h 21.02.2020. BOS/SRP
5. Savremena svjetska književnost Predavanja Petak 10:00-11:30h 21.02.2020. BOS/SRP
Vježbe Utorak 11:30-13:00h 25.02.2020. BOS/SRP
6. Stručna praksa 4 (2/0) Vježbe     Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

 

 

×
Language