Raspored nastave za letnji semestar – Nemački jezik

Nemački  jezik i književnost

 

Raspored nastave za I godinu – II semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni nemački jezik 2 (2/2/2/2) Predavanja Četvrtak  12:00-15:00h Počev od 27.02.2020.  
Vježbe Utorak 12:30-14:00h 18.02.2020.  
Vježbe Srijeda 09:30-11:00h 19.02.2020.  
Vježbe Ponedjeljak 13:00-14:30h 24.02.2020.  
2. Nemački jezik 2- gramatika (2/2) Predavanja Četvrtak 15:00-18:00h,

Petak 12:00 15:00h

27.02.2020.  
Vježbe Srijeda 11:00-12:30h 19.02.2020.  
3. Engleski jezik 2 (2/0) Predavanja Četvrtak 14:00- 15:30h 20.02.2020.  
4. Norma i kultura stand. jezika

(2/2)

Predavanja      
Vježbe Utorak 11:00-12:30h 18.02.2020.  
5. Revolucionarna poezija (IP) (2/2) Predavanja Subota 10:30h do 12:00h 22.02.2020.  
Vježbe Ponedjeljak 10:00-11:30h 24.02.2020.  
6. Stručna praksa 1 (2/0) Vježbe      

 

Raspored nastave za II godinu – IV semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni nemački jezik 4 (2/2/2/2) Predavanja Četvrtak 15:00-18:00h

Subota 09:00-12:00h

Počev od 27.2.2020..  
Vježbe Srijeda 10:30-12:00h 19.02.2020.  
Vježbe Utorak 11:30-13:00h 18.02.2020.  
Vježbe Ponedjeljak 10:00-11:30h 24.02.2020.  
2. Nemački jezik 4- gramatika (2/2) Predavanja Četvrtak 12:00-15:00h

Subota 12:00-15:00h

27.02.2020.  
Vježbe Utorak 08:30-10:00h 24.02.2020.  
3. Nemačka književnost 2 (2/2) Predavanja Petak 08:30-11:30h 28.02.2020.

 

 
Vježbe Utorak 10:00-11:30h 18.02.2020.  
4. Engleski jezik 4 (2/0) Predavanja Srijeda 12:00-13:30h 26.02.2020.  
5. Opšta psihologija (2/2) Predavanja Četvrtak 14:00-15:30h 20.02.2020.  
Vježbe Subota 10:00-11:30h 29.02.2020.  
6. Stručna praksa 2 (2/0) Vježbe      

 

Raspored nastave za III godinu – VI semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni nemački jezik 6 (2/2/4/2) Predavanja Petak 09:00-12:00h Počev od 28.02.2020.  
Vježbe Ponedjeljak 10:30h-12:00h 24.02.2020.  
Vježbe Srijeda 09:00-12:00h 19.02.2020.  
Vježbe Utorak 13:00-14:30h 25.02.2020.  
2. Kultura zemlje (2/2) Predavanja Petak 11:30h – 14:30h 28.02.2020.  
Vježbe Ponedjeljak 11:30-13:00h 24.02.2020.  
3. Nemačka književnost 4 (2/2) Predavanja Četvrtak 15:15- 18:15h 27.02.2020.  
Vježbe Srijeda 13:30-15:00h 19.02.2020.  
4. Metodika nastave stranih jezika 2 (2/2) Predavanja Petak 15:00-

Subota 11:00h-

21.02.2020.  
R Vježbe Srijeda 12:00-13:30h 19.02.2020.  
5. -Savremene metode u nastavi

 (2/2)

Predavanja Četvrtak 08:45-10:15 20.02.2020. Izborni blok
    Vježbe Četvrtak 10:30-12:00h 20.02.2020. Izborni blok
6. -Veb dizajn (2/2) Predavanja Utorak 09:00-10:30h 18.02.2020. Izborni blok
    Vježbe Utorak 10:30-12:00h 18.02.2020. Izborni blok
7. Stručna praksa 3 (2/0) Vježbe      

 

Raspored nastave za IV godinu – VIII semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni nemački jezik 8 (3/2/2/2) Predavanja Petak 12:00-15:00h

Subota 12:00-15:00h

Počev od 28.02.2020.  
Vježbe Ponedjeljak 11:30h-13:00h 24.02.2020.  
Vježbe Utorak 10:00-11:30h 18.02.2020.  
Vježbe Srijeda 13h-14:30h 26.02.2020.  
2. Istorija nemačkog jezika 2 (3/0) Predavanja Petak 09:00-12:00h

Subota 09:00-12:00h

28.02.2020  
3. Akademsko pisanje (2/2) Predavanja Srijeda 09:00-10:30h 19.02.2020.  
Vježbe      
4. -Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje (2/0) Vježbe Subota 10:30-12:00h 22.02.2020.  
5. Poslovni nemački jezik (2/0) Predavanja Četvrtak 10:00-13:15 27.02.2020.  
6. Stručna praksa 4 (2/0) Vježbe      

 

 

 

×
Language