Raspored nastave za letnji semestar – Engleski jezik

Engleski  jezik i književnost

 

Raspored nastave za I godinu – II semestar

 

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni engleski jezik 2 (2/2/2/2) Predavanja Četvrtak  08:30-11:30h Počev od 20.02.2020.
Vježbe Subota 08:00-09:30h 22.03.2020.
Vježbe Utorak 10:00-11:30h 18.02.2020.
Vježbe Utorak 08:30-10:00h 25.02.2020.
2. Engleska književnost 1 (2/2) Predavanja Četvrtak 11:30-13:00h 20.02.2020.
Vježbe Utorak  13:00-14:30h 18.02.2020.  
3. Nemački jezik  2 (2/0) Predavanja Četvrtak 13:00-14:30h 20.02.2020.
4. Norma i kultura stand. jezika

(2/2)

Predavanja
Vježbe Utorak 11:00-12:30h 18.02.2020.
5. Revolucionarna poezija (IP) (2/2) Predavanja Subota 10:30-12:00h 22.02.2020.
Vježbe Ponedjeljak 10:00-11:30h 24.02.2020.
6. Stručna praksa 1 (2/0) Vježbe Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

Raspored nastave za II godinu – IV semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni engleski jezik 4 (2/2) Predavanja Srijeda 09:00-10:30h Počev od 19.02.2020.
Vježbe Srijeda 10:30-13:00h 19.02.2020.
Vježbe Subota 11:30-13:00h 22.02.2020.
Vježbe Ponedjeljak 10:00-11:30h 24.02.2020.
2. Engleska književnost 3 (2/2) Predavanja Četvrtak 11:30-14:00h 20.02.2020.
Vježbe Utorak 11:00-12:30h 18.02.2020.
3. Morfologija engleskog jezika (2/2) Predavanja Četvrtak 09:00-10:30h 20.02.2020.
Vježbe Subota 13:00-14:30h 22.02.2020.
4. Nemački jezik 4 (2/0) Predavanja Ponedjeljak 12:15-13:45h 24.02.2020.
5. Opšta psihologija (2/2) Predavanja Četvrtak  14:00-15:30h 20.02.2020.
Vježbe Subota 10:00-11:30h 29.02.2020.
6. Stručna praksa 2 (2/0) Vježbe Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

Raspored nastave za III godinu – VI semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni engleski jezik 6 (2/4/2/2) Predavanja Petak 09:00-12:00h Počev od 21.02.2020.
Vježbe Srijeda 12:00-15:00h 19.02.2020.
Vježbe Četvrtak 12:30-14:00h 20.02.2020.
Vježbe Utorak 10:00-11:30h 25.02.2020.
2. Američka književnost (2/2) Predavanja Utorak 13:00-14:30h 18.02.2020.
Vježbe Utorak  11:30-13:00h 18.02.2020.
3. Sintaksa engleskog jezika 2 (2/2) Predavanja Srijeda 11:00-12:30h 19.02.2020.
Vježbe Subota 09:30-11:00h 22.02.2020.
4. Metodika nastave stranih jezika 2 (2/2) Predavanja Petak 15:00h-

Subota 11:00h-

21.02.2020. Spajanje sa Germanist.
Vježbe Srijeda 09:30-11:00h 19.02.2020.
5. -Savremene metode u nastavi

 (2/2)

Predavanja Četvrtak 08:45-10:15 20.02.2020. Izborni blok
  Vježbe Četvrtak 10:30-12:00h 20.02.2020. Izborni blok
6. -Veb dizajn (2/2) Predavanja Utorak 09:00-10:30h 18.02.2020. Izborni blok
  Vježbe Utorak 10:30-12:00h 18.02.2020. Izborni blok
7. Stručna praksa 3 (2/0) Vježbe Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

Raspored nastave za IV godinu – VIII semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Datum početka nastave Napomena
1. Savremeni engleski jezik 8 (2/2/2/2) Predavanja Četvrtak 13:00-14:30h Počev od 20.02.2020.
Vježbe Srijeda 10:30-12:00h 19.02.2020.
Vježbe Utorak  11:30-13:00 18.02.2020.
Vježbe Ponedjeljak 11:30-13:00h 24.02.2020.
2. Leksikologija (3/2) Predavanja Četvrtak 10:30-12:45h 20.02.2020.
Vježbe Subota 14:30-16:00h 22.02.2020.
3. Akademsko pisanje (2/2) Predavanja Srijeda 09:00-10:30h 19.02.2020.
Vježbe
4. -Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje (2/0) Vježbe Spajanje grupa (IP)
5. Stručna praksa 4 (2/0) Vježbe Spajanje studenata od I do IV godine (anglisti, srbisti, bosnisti)

 

 

 

×
Language