Prof.dr Amela Lukač-Zoranić, prorektor za nastavu, na redovnoj sjednici AARC-a

Prof. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor za nastavu, uzela je učešće na redovnoj sjednici naučnog komiteta Alpe-Adria rektorske konferencije. Na sjednici su analizirane prethodne aktivnosti AARC sa posebnim osvrtom na uspešnu realizaciju PhD Foruma koji je održan u septembru na Univerzitetu u Rijeci. Također, na sjednici je bilo riječi o planiranim aktivnostima u toku 2020, kao i organizaciji PhD Foruma u Gyoru u Mađarskoj. Jednoglasnom odlukom odlučeno je da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru predsjedava AARC-om u toku 2020, te se očekuje da redovna Skupština Konferencije bude održana u toku mjeseca maja u Novom Pazaru. IUNP će na ovoj funkciji naslijediti Univerzitet u Trentu. Jedan od glavnih ciljeva Alpe-Adria rektorske konferencije jeste učvršćivanje saradnje između univerziteta kroz razmenu studenata i nastavnika te zajednički rad na naučno-istraživačkim projektima.

×
Language