Održan Info dan o Erazmus+ programu razmene

Kancelarija za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru organizirala je Erazmus + Info dan. 03.12.2019., u 12h, povodom objavljenih konkursa za mobilnost studenata u svrhu Erazmus + studija u programskim i partnerskim zemljama u akademskoj 2019/2020 godini.

Na Info danu predstavljene su novosti i mogućnosti studiranja u programskim i partnerskim zemljama u okviru programa Erasmus+ i date upute za uspješnu prijavu na Konkursu za mobilnost u svrhu Erasmus+ studija u programskim i partnerskim zemljama. Program kao i ovogodišnje mogućnosti mobilnosti studentima je predstavila prof. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju. Zainteresovani studenti su imali prilike da dobiju odgovore na sva pitanja vezano za postupak apliciranja, semestralni boravak i način odabira predmeta kao i priznavanja ispita koje student položi tokom perioda mobilnosti.

Konkurs za Erazmus+ program za studente je otvoren do 15.12.2019. godine. Više informacija na linku: https://uninp.edu.rs/erasmus/

 

×
Language