Generalna menadžerka IUNP-a dobitnica nagrade „Najuspješnija žena XXI vijeka“ za korporativni brend Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Na održanoj manifestaciji NAJUSPJEŠNIJA ŽENA I NAJUSPJEŠNIJI MUŠKARAC XXI VIJEKA jugoistočne Evrope, 02.12.2019. godine u Beogradu, a  koja promoviše poslovnu i intelektualnu elitu iz regiona sa ciljem povezivanja i unapređenja poslovne mreže,  generalna menadžerka  Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru prof.dr. Elma Elfić-Zukorlić, dobila je nagradu za „Najuspješnija žena XXI vijeka“  iz oblasti korporativnog brenda za brend Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.

Elma Elfić-Zukorlić, vanredni je profesor menadžmenta i biznisa na Departmanu za ekonomske nauke ove visokoškolske institucije a od 2014. i generalni menadžer.

Prof. dr Elfić-Zukorlić je uspjela da tokom minulog rada unaprijedi saradnju ove visokoškolske institucije sa drugim organizacijama, uspostavi značajne vanastavne aktivnosti za studente koji su na taj način dobili priliku da učestvuju u mnogobrojnim sekcijama, projektima, na studentskim takmičenjima  i studijskim boravcima na drugim univerzitetima čineći Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru institucijom koja je otvorena za studente i usmjerena ka kvalitetnom sticanju teorijskih i praktičnih znanja.

Danas, brend Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je prepoznatljiv i priznat  u cijelom regionu i šire.

×
Language