NA IUNP ODRŽANA TRIBINA DEVIJANTNI RAZVOJ LIČNOSTI I POSLJEDICE TOG RAZVOJA NA KRIMINALNA PONAŠANJA

Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru ugostio je eminentnog profesora iz BiH iz oblasti psihologije prof.dr. Muradifa Hajdera koji je održao predavanje na temu “Devijantni razvoj ličnosti i posljedice tog razvoja na kriminalna ponašanja”. Cilj

predavanja jeste približavanje psihologije kao nauke studentima na studijskim programima Opšteg prava i Pravo unutrašnjih poslova.

Ukazujući na psihološki razoj ličnosti kao I na oblike devijantnog ponašanja koji nisu urođeni, prilikom svog izlaganja, prof. Hajder je nastojao da studentima prenese znanja koja će im koristiti kako u profesionalnom radu tako i u privatnom životu.

Nizom predavanja na različite teme u organizaciji Departmana za pravne nauke, studentima je omogućena kontinuirana edukacija koja obuhvata poznavanje bazičnih oblasti iz drugih naučnih disciplina a koja će im biti od koristi u profesionalnom razvoju.

×
Language