Konkurs za mobilnost studenata i profesora u okviru Erazmus + programa EU na Univerzitetu u Alžiru i Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost u Crnoj Gori u akademskoj 2019/2020.

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erazmus + objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Konkursom je predviđena dodjela 6 studentskih stipendija za studijski boravak na Univerzitetu El Oued u Alžiru (3 stipendije), na Fakultetu za crnogorski jezik  i književnost u Crnoj Gori (2 stipendije) i na Univerzitetu Goce Delčev u u Štipu, Severna Makedonija (1 stipendija).

Također, konkursom je predviđena i dodela 3 stipendije za mobilnost zaposlenih za boravak na Unverzitetu El Oued u Alžiru (2 stipendije) i na Fakultetu za Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Crnoj Gori (1 stipendija).

Konkurs za student je otvoren do 15.12.2019.

Konkurs za nastavno osoblje je otvoren do 20.12.2019.

Sve bliže informacije o program i konkursu mogu se naći u prostorijama kancelarije za međunarodnu saradnju ili upitom na e-mail adresu iro@uninp.edu.rs kao i na veb stranici Univerziteta, u dijelu posvećenom Erazmus + programu na linku:  https://uninp.edu.rs/erasmus-2/

×
Language