Potpisan sporzarum o saradnji izmedju Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

U Sarajevu je 05.11.2019. godine potpisan sporzarum o saradnji izmedju Departmana za pravne nauke  Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Fakulteta  za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

U ime Departmana za pravne nauke sporazume je potpisao dekan Doc. dr Rejhan Kurtović, a ispred Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije dekan prof. dr Nedžad Korajlić. Sporazum o saradnji između ostalog podrazumeva: Uzajamno povezivanje i razmjenu akademskog osoblja, nenastavnog osoblja i studenata; Zajedničko učešće i apliciranje za pristup fondovima namijenjenim obrazovnom i naučnoistraživačkom radu; Izvođenje zajedničkih programa, simpozijuma, kongresa, seminara, kurseva, letnjih škola, radionica i drugih vidova saradnje od obostranog interasa; Razmjenu stručne literature, udžbenika i ostalih univerzitetskih publikacija.

Ovom prilikom dekan Korajlić je uričio dekanu Kurtoviću poklon od sto različitih naslova knjiga za Biblioteku Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru

 

×
Language