Predstavnici IUNP-a na Erasmus+ kontakt seminaru u Tirani

Prof. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju, boravi na dvodnevnom Erasmus+  kontakt seminaru,  24.-25.10. 2019. uTirani, Albanija, u organizaciji Evropske komisije. Seminar je okupio 200 učesnika sa visokoškolskih institucija  iz 34 Erasmus + programske zemlje (UK, Francuska, Italija, Španija, Portugal, Srbija, Grčka, Turska i dr.) i partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo*). Cilj seminara je da uveća broj aplikacija u regionu u okviru novog poziva za Erasmus + projekte nudeći konkretne mogućnosti umrežavanja visokoškolskih institucija. Seminar pokriva sve međunarodne akcije Erazmus + programa sa posebnim fokusom na međunarodnu kreditnu mobilnost i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju.

 

×
Language