Doc. dr Rejhan Kurtović učestvovao na radnom sastanku održanom u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

Rukovodilac Departmana za pravne nauke doc. dr Rejhan Kurtović učestvovao je na radnom sastanku održanom u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu,  16.10.2019. godine. Sastanak je  organizovan uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji, dok je tema sastanka bila procena potreba za obukama u oblasti prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji, u okviru sprovođenja novog strateškog okvira u ovoj oblasti izrađenog uz podršku IPA 2016 projekta čiji je korisnik Ministarstvo pravde Republike Srbije. Nakon uvodne reči dr Ivane Stevanović-direktorke Instituta, prezentacije osnovnih ciljeva i aktivnosti projekta kao i prezentacije nacrta Nacionalne strategije i Akcionog plana čije se usvajanje uskoro očekuje. Rukovodilac Departmana za pravne nauke Doc. dr Rejhan Kurtović  predstavio je kapacitete i mogućnosti Internacionalnog univerziteta i Departmana za pravne nauke izrazivši spremnost da  Departman za pravne nauke uzme puno učešće u daljoj realizaciji ovog projekta. Obzirom da je na sastanku posebno stavljnen akcenat na rad pravnih klinika na pravnim fakultetima i njihovog mogućeg daljeg budžetskog finasanja u pravcu afirmacije prava žrtava i svedoka krivičnih dela, doc. dr Rejhan Kurtović  predstavio je dosadašnji rad Pravne klinike u okviru Departmana za pravne nauke, kao i poseban predmet pravno kliničko obrazovanje i naveo da ova visokoškolska ustanova ima dobra iskustva na tom polju, kao i potencijal dalje afirmacije pravno kliničkog obrazovanja i rada Pravne klinike na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

 

×
Language