Direktorica kozmetičke kuće “Aura”, Mila Litvinjenko u posjeti IUNP

Mila Litvinjenko direktorica i vlasnica kozmetičke kuće “AURA” je danas, 22.10.2019. godine, posetila Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru i tom prilikom obratila se studentima upoznavši ih sa ličnim iskustvom i izazovima sa kojima se suočavala u poslovanju od samog osnivanja kompanije do danas. Gospođa  Litvinjenko u okviru predavanja “Život brenda od početka do danas” poručila je studentima da je moć me ogleda u količini materijalnog dobra koji pojedinac poseduje već u količini znanja koje u toku svog života stiče. Također je istakla da se poslovna uspešnost ogleda u  znanju, kvalitetu, istrajnosti i ljubavi prema poslu gde je timski rad ključ u ostvarivanju ciljeva i postavljenih zadataka.

Pored ostalog, gospođa Litvinjenko je uputila otvoren poziv studentima Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru da posjete centralu kozmetičke kuće “Aura u Nišu kako bi se upoznali  sa organizacijom preduzeća i samim procesom proizvodnje.

Generalni mendžer  univerziteta, prof.dr Elma Elfić Zukorlić, se zahvalila gošći na poseti i istakla da je ovo još jedno u nizu predavanja koje će studentima pomoći da što lakše teoriju povežu sa praksom i kroz primere uspešnih privrednika budu motivisani da u budućnosti budu pokretači ekonomskih i drugih promena u našem društvu.

 

×
Language