Održan Simpozij „Život i djelo akademika Muhameda Filipovića“ povodom 90. godišnjice njegovog rođenja

U subotu 12. oktobra 2019. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu u organizaciji Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta u Sarajevu održan je naučni Simpzij   “Život i djelo akademika Muhameda Filipovića“.

Osnivač Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, akademik Muamer Zukorlić i rukovodilac Departmana filoloških nauka, prof. dr Jahja Fehratović učestvovali na Simpzij predstavivši naučne radove posvjećene životu i radu jednog od najvećih živih  mislioca i filozofa današnjice.

O neizmjernom doprinosu akademika Muhameda Filipovića na Simpoziju su govorili  i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, akademici: Asim Kurjak, Mehmed A. Akšamija, Enver Halilović, Miro Jakovljević, Galib Šljivo i Refik Šećibović.

Naučni skup je pratila Monografija posvećena životu i djelu akademika Muhameda Filipovića koju su uredili redovni članovi BANU – akademici Mehmed A. Akšamija i Asim Kurjak.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj j osvrnuo se na činjenicu da je 70 godina postojanja Univerziteta u Sarajevu neupitno obeležio akademik Filipović posvjetivši 70 godina svog naučnog  rada rada upravo toj instituciji, istakavši da je akademik Muhamed Filipović, pored ostalog, autentični bosanskohercegovački naučni lider i utemeljivač društveno-političke i građanske akcije.

Akademik Muamer Zukorlić, čiji je prilog u Monografiji naslovljen: „Akademik Filipović – kolosalnost jednog uma“, naglasio je da je svaki njegov govor o akademiku Filipoviću zapravo govor o slobodi i dostojanstvu te da svaka riječ koja danas bude izrečena predstavljaće zlatni konac poput onog na koji se niže tespih povezuje sve te misli. Taj zlatni konac je konac slobode i dostijanstva. Zukorlić je dalje istakao: “Društvo je danas u inflaciji među intelektualnom elitom, onih koji su imali kvaliteta i snage kroz život ploviti tako uspravno i prkosno, jer prema zapadnoj misli – znanje je moć, a moć je bogatstvo i ono vas tako moćno vuče da ga unoivčite i rijetki su oni koji ne odole takvom izazovu, već ostanu prkosni idealu dostojanstva i slobode pa ne unovče tu moć. E zato je akademik Muhamed Filipović – Muhamed Filipović. I zato je meni od dana kada smo se sreli pa do danas bio inspiracija, jedan nepresušni bunar bistre energije slobode i dostojanstva.”

Akademik Asim Kurjak je u svom obraćanju istakao da je riječ je o čovjeku raskošna uma, eruditi i istinskom naučnom lideru, naveo je akademik Asim Kurjak.

Akademik Mehmed A. Akšamija se osvrnuo na činjenicu da mali broj ljudi ima tako značajan opus, kao i prisustvo u javnosti kao što ima akademik Filipović te da se cjelokpuni ‘bosanski duh’ Muhameda Filipović bazira na poštivanju drugog i drugačijeg.

Nakon svih izlagača, skupu se obratio akademik Muhamed Filipović zahvalivši se organizatorima uz jasnu poruku da svaki naučni radnik „treba vršiti svoju funkciju u društvu. Raditi, stvarati i pisati. Učiti ljude i učiti od ljudi. To je ono što je neophodno da bi se živio život dostojan čovjeka. To se pokazuje na meni.”, dodavši da 80 godina druguje sa knjigom i nastoji učiti o životu i čovjeku.

Ovom značajnom skupu prisustvovali su brojni naučni radnici iz regiona kao i visoka delegacija Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u sastavu: prof. dr Suad Bećirović, rektor, prof. dr Elma Elfić Zukorlić, generalni menadžer, prof. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor, prof. dr Šemsudin Plojović, rukovodilac Departmana za računarske nauke i doc. dr Rejhan Kurtović, rukovodilac Departmana za pravne nauke.

 

×
Language