RASPORED PREDAVANJA ZA EKONOMSKE NAUKE

                                Ekonomija

 

Raspored nastave za  I  semestar – I godina

Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena
1. Osnovi ekonomije

2/2

predavanja Četvrtak 10 -11:30h   Počev od 03.10.2019.
vežbe Četvrtak 12 – 13:30h   Počev od 03.10.2019.
2. Matematika

2/3

predavanja      
vežbe Sreda 10 – 12:30h Počev od 02.10.2019.
3. Sociologija

2/0

predavanja Ponedeljak 9:30 – 11 h   Počev od 07.10.2019.
4. Engleski jezik I

2/0

predavanja Sreda 13 – 14:30h   Počev od 09.10.2019.
5. Informatika

2/0

predavanja Sreda 14- 17 h   Počev od 09.10.2019. Svake druge sedmice
6. Epistemologija I

2/0

predavanja      

 

Raspored nastave II godina, III semestar

Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena
1 Osnovi marketinga

2/0

predavanja Četvrtak 8:30 – 10:00 h   Počev od 03.10.2019.
2. Engleski jezik 3

2/0

predavanja Četvrtak 10 – 11:30h   Počev od 10.10.2019.
3. Finansijsko računovodstvo

3/2

predavanja Subota 9 – 11.30h   Počev od 05.10.2019
vežbe Ponedeljak 11- 12:30h Počev od 07.10.2019
4. Menadžment životne sredine

2/0

predavanja Četvrtak 15 – 16:30h   Počev od 10.10.2019.
5. Makroekonomija

2/2

predavanja Utorak 12 – 13:30h   Počev od 08.10.2019.
vežbe Ponedeljak 13 – 16h Počev od 07.10.2019.

Svake druge sedmice

 

Raspored nastave, III godina, V semestar

Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena
1. Strategijski menadžment

2/2

predavanja Sreda 13 – 15.:30h   Počev od 09.10.2019
vežbe Četvrtak 8:30 – 10h Počev od 10.10.2019
2. Poslovni informacioni sistemi 2/2 predavanja Četvrtak 10 – 11:30h   Počev od 10.10.2019.
vežbe Ponedeljak 11:30-13h   Počev od 07.10.2019.
3. Elektronsko poslovanje

2/2

predavanja Sreda 11 – 12.30h    
vežbe      
4. Menadžment ljudskih resursa

3/0

predavanja Sreda 8 :30 – 11h    
5. Organizacija preduzeća

2/2

predavanja Utorak 12 – 13:30h   Počev od 08.10.2019.
vežbe Utorak 13:45- 15:15h Počev od 08.10.2019.

 

Raspored nastave, IV godina, VII semestar

Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena
1. Preduzetništvo

3/

predavanja Četvrtak 11:30 – 13:45   Počev od 03.10.2019.
2. Upravljanje investicijama

3/3

predavanja Četvrtak 9 – 11:30 h    
vežbe Utorak 9:30 – 12h   Počev od 08.10.2019
3. Menadžment ljudskih resursa

3/0

predavanja Sreda 8 :30 – 11h   Počev od 02.10.2019.
4. Elektronsko poslovanje

2/2

predavanja Sreda 11 – 12.30h   Počev od 02.10.2019.
vežbe    
5. Projektni menadžment

2/2

predavanja Subota 11:30 – 13h   Počev od 05.10.2019
vežbe Ponedeljak 9 – 10:30h Počev od07.10.2019

 

 

×
Language