RASPORED PREDAVANJA ZA GERMANISTIKU

Nemački  jezik i književnost

Raspored nastave za I godinu – I semestar

 

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Napomena
1. Savremeni nemački jezik 1 (2/4/2) Predavanja Četvrtak        1000-1315 Počev od 03.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak   0815-0945 Počev od 07.10.2019.
Vježbe Utorak           1100-1230 Počev od 08.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak   1000-1100 Počev od 07.10.2019.
2. Nemački jezik 1 – gramatika (2/2) Predavanja Petak              1200-1500

Subota            0800-1100

Počev od 11. i 12.10.2019.
Vježbe Utorak            1230-1400 Počev od 08.10.2019.
3. Uvod u teoriju književnosti (2/3) Predavanja Petak              0830-1000

Subota            0830-1000

Počev od 18. i 19.10.2019.
Vježbe Četvrtak        1230-1445 Počev od 03.10.2019.
4. Uvod u opštu lingvistiku (2/0) Predavanja Ponedjeljak   1500-1630

Utorak           0900-1030

Počev od 07. i 08.10.2019.
5. Engleski jezik 1 (2/0) Predavanja Četvrtak        0930-1100 Počev od 03.10.2019.
6. Osnovi informatike (2/0) Predavanja Četvrtak        1100-1230 Počev od 03.10.2019.
7. Epistemologija I (2/0) Predavanja    

 

Raspored nastave za II godinu – III semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Napomena
1. Savremeni nemački jezik 3 (2/4/2) Predavanja Srijeda              1200-1500

Četvrtak            0900-1200

Počev od 09. i 10.10.2019.
Vježbe Utorak              0815-0945 Počev od 08.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak      1130-1300 Počev od 07.10.2019.
Vježbe Petak                1400-1530 Počev od 05.10.2019.
2. Nemački jezik 3 – gramatika (2/2) Predavanja Petak                 0900-1200

Subota               1100-1400

Počev od 11. i 12.10.2019.
Vježbe Utorak              1000-1130 Počev od 08.10.2019.
3. Nemačka književnost 1 (2/2) Predavanja Petak                1145-1500 Počev od 04.10.2019.
Vježbe Srijeda              1030-1200 Počev od 09.10.2019.
4. Engleski jezik 3 (2/0) Predavanja Subota               0800-0930 Počev od 05.10.2019.
5. Opšta pedagogija (IP) (2/2) Predavanja Utorak               1030-1200 Počev od 08.10.2019.
Vježbe Utorak               0800-0930 Počev od 14.10.2019.
6. Osnovi marketinga (IP) (2/0) Predavanja Četvrtak            0830-1000 Počev od 03.10.2019.

 

Raspored nastave za III godinu – V semestar

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Napomena
1. Savremeni nemački jezik 5 (2/4/2) Predavanja Petak                0815-1130 Počev od 04.10.2019.
Vježbe Srijeda              0815-0945 Počev od 09.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak      1230-1400 Počev od 07.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak      1400-1530 Počev od 07.10.2019.
2. Nemački jezik 5 – gramatika (2/0) Predavanja Srijeda              1500-1800

Četvrtak           1200-1500

Petak                0900-1200

Subota              0800-1100

Počev od 09.-12.10.2019.
3. Nemačka književnost 3 (2/2) Predavanja Četvrtak           1000-1315 Počev od 03.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak      1100-1230 Počev od 07.10.2019.
4. Metodika nastave stranih jezika 1 (2/2) Predavanja Petak                1500-1800

Subota              0900-1200

Počev od 04. i 05.10.2019.
Vježbe Utorak              0900-1030 Počev od 08.10.2019.
5. Osnovi informatike (2/0) Predavanja Četvrtak           1100-1230 Počev od 03.10.2019.

 

 

 

 

 

 

Raspored nastave za IV godinu – VII semestar

 

R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Napomena
1. Savremeni nemački jezik 7 (2/6) Predavanja Srijeda              1500-1800

Četvrtak           1200-1500

Počev od 09. i 10.10.2019.
Vježbe Četvrtak           0815-0945 Počev od 10.10.2019.
Vježbe Utorak              1015-1145 Počev od 08.10.2019.
Vježbe Srijeda              1000-1130 Počev od 02.10.2019.
2. Istorija nemačkog jezika 1 (2/0) Predavanja Srijeda              1200-1500

Četvrtak           0900-1200

Petak                1200-1500

Subota              1100-1400

Počev od 09.-12.10.2019.
3. Uvod u književne teorije (2/0) Predavanja Petak                 1130-1300

Subota              1000-1130

Počev od 18. i 19.10.2019.
5. Metodika vaspitno-obrazovnog rada (IP) (2/2) Predavanja Petak                1000-1130 Počev od 04.10.2019.
Vježbe Utorak              0830-1000 Počev od 15.10.2019.
6. Semantika (IP) (2/2)      
     
7. Elektronska nastava i učenje (IP) (2/2) Predavanja Srijeda              1300-1430 Počev od 02.10.2019.
Vježbe Ponedjeljak      1500-1630 Počev od 07.10.2019.
8. Lingvistička stilistika (IP) (2/2) Predavanja    
Vježbe    

 

×
Language