U okviru Erazmus + KA107 projekta potpisan Interinstitucionalni ugovor izmedju Univerziteta u Crnoj Gori i Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru

Dana 24.09.2019. godine Prorektorica Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru prof.dr Amela Lukač-Zoranić susrela se sa prorektoricom Univerziteta u Crnoj Gori prof.dr Natašom Kostić kako bi dogovorile pojedinosti realizacije Erazmus+ projekta te Interinstitucionalnog ugovora. Obzirom da je ugovorom predvidjena razmjena studenata i  nastavnog osoblja između ove dvije visokoškolske ustanove, na sastanku je postignut dogovor da će razmena otpočeti od letnjeg semestra akademske 2019/2020 godine.

Na kraju  je bilo reči o jačanju veza i unapredjivanju saradnje između Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru i  Univerziteta u Crnoj Gori.

 

×
Language