Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru dobio dva Erasmus+ projekta

 

U okviru opšteg poziva za projekte Erazmus + iz oblasti visokog obrazovanja koje je raspisala Fondacija Tempus u 2019. godini, Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru su odabrana dva projekta za finansiranje koja će trajati od 2019. do 2021. godine.

Projekti koji će Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru realizovati tiču razmjene studenata i nastavnika između programskih i partnerskih zemalja (KA 107) i programskih zemalja (KA103).

U okviru pomenutih projekata predviđeno je 30 stipendija koje finansira Evropska unija a koje su namjenjene nastavnicima i studentima.

Naime, u oviru programa KA107, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru će primiti na mobilnost 8 studenata i 5 nastavnika sa partnerskih visokoškolskih institucija sa Univerziteta Crne Gore, Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Univerziteta El Oued iz Alžira, kao i 2 zaposlena za usavršavanje, dok će 7 studenata i 6 nastavnika Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru boraviti na pomenutim visokoškolskim institucijama.

Pored razmene studenata i nastavnika, IUNP će ugostiti i dvoje zaposlenih koji će boraviti na Univerzitetu radi usavršavanja.

U okviru programa KA103, Univerzitet je će poslati na mobilnost jednog studenta i jednog nastavnika na neku od visokoškolskih institucija iz programnskih zemalja sa kojima ima potpisan sporazuum o bilateralnoj saradnji.

Konkurs za učešće u programima mobilnosti će biti objavljen na oglasnoj tabli i veb stranici Univerziteta.

Dosadašnji napori koji Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru čini, u smislu prilagođavanja bolonjskom procesu, opremljenosti institucije, sprovođenje kvalitetne nastave i pakse za studente, rad na usavršavanju nastavnog osoblja sa dobijanjem Erazmus povelje, svojevrsne akreditacije za učešće na međunarodnim projektima iz oblasti visokog obrazovanja te dobijanjem projekta Erazmus+ KA107 i KA103 su dobili pravu vrijednost.

 

×
Language