ISPITI IZ NORME I KULTURE STANDARDNOG JEZIKA, MORFOLOGIJE I LINGVISTIČKE STILISTIKE

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA ĆE ISPIT IZ NORME I KULTURE STANDARDNOG JEZIKA BITI ODRŽAN U PONEDELJAK 01.07.2019. U 15:30 ČASOVA, A ISPITI IZ MORFOLOGIJE I LINGVISTIČKE STILISTIKE 01.07.2019. U 17:00 ČASOVA

×
Language