Konkurs za upis na IUNP za 2019/2020. godinu

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u ponedeljak, 10. juna, započelo je prijavljivanje na konkurs za junski upisni rok za osnovne akademske studije za školsku 2019/2020. godinu koje će trajati do 05. jula 2019. godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentsjkoj službi Univerziteta originalne primerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole.

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih,

4.      Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšteg znanja i testa specifičnih znanja,

5.      Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

Prijemni ispit će se polagati 06. jula, dok će lista primljenih kandidata biti objavljena narednog dana od polaganja ispita. Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 08. do 20. jula.

 

×
Language