JUNSKI ISPITNI ROK – RASPORED ZA UMJETNOST

JUNSKI ISPITNI ROK

DEPARTMAN UMJETNOSTI

Redni

broj

NASTAVNI PREDMET Junski ispitni rok

2018/19školska godina

1. CRTANJE I,II (s.g) 18.06.2019. u 11h
2. SLIKANJE I , II, V, 19.06.2019. u 13h
3. ISTORIJA UMJETNOSTI I, II, 17.06.2019. u 10h
4. ISTORIJA UMJETNOSTI III, IV, 17.06.2019. u 10h
5. VAJANJE SA TEHNOLOGIJOM 27.06.2019. u 12h
6. ENGLESKI JEZIK I, 22.06.2019. u 11h
7. ANATOMSKO CRTANJE  I ,II, 27.06.2019. u 12h
8. LIKOVNA  FORMA I,II 25.06.2019. u 10h
9. ANATOMSKO CRTANJE  III, IV 17.06.2019. u 10h
10. SAVREMENO ODIJEVANJE I, II 21.06.2019. u 11:30h
11. PEDAGOGIJA 18.06.2019. u 13h
12. SAVREMENO ODEVANJE I, II,III,IV 21.06.2019. u 11:30h
13. ISTORIJA UMJETNOSTI  V , VI 22.06.2019. u 11h
14. WEB DIZAJN  
15. METODIKA LIKOVNE KULTURE I,II 22.06.2019.u 9h
16. DIZAJN TEKSTILA I, II 27.06.2019. u 11h
17. MODNI MARKETING 21.06.2019. u 10h
18. ISTORIJA KOSTIMA 22.06.2019. u 11h
19. SLIKANJE III,IV 25.06.2019. u 10h
20. SLIKANJE, V,VI 19.06.2019. u 13h
21. GRAFIKA I,II (IIgodina) 21.06.2019.u 9h
22. GRAFIKA III,IV,V,VI 21.06.2019.u 9h
23. CRTANJE III, IV  
24. CRTANJE V,VI 25.06.2019. u 10h
25. AKT I, II 27.06.2019. u 12h
26. VAJANJE 27.06.2019. u 12h
27. PSIHOLOGIJA

21.06.2019. u 13h

28. DIGITALNA GRAFIKA 1,2 28.06.2019. u 12h
29. STRUČNA PRAKSA I, II, III,IV 20.06.2019. u 12h
30. SLIKARSKE TEHNOLOGIJE 1,2 25.06.2019. u 10h
31. GRAFIČKE TEHNOLOGIJE 1,2 22.06.2019.u 9h
32. UVOD U MODNI DIZAJN 21.06.2019. u 10h
33. GRAFIČKE KOMUNIKACIJE 27.06.2019. u 11h
34. UVOD U MODNI DIZAJN II 21.06.2019. u 11:30h
35. DIGITALNA GRAFIKA I, II 27.06.2019. u 11h
36. KROJENJE I ŠIVENJE 20.06.2019. u 12h
37. ZIDNO SLIKARSTVO  
38. KALIGRAFIJA I, II 18.06.2019. u 11h
39. DIZAJN ŠTAMPANOG TEKSTILA 27.06.2019. u 11h
40. METODIČKA PRAKSA 17.06.2019. u 10h
41. PROJEKTOVANJE I MODELOVANJE ODEĆE 22.06.2019. u 9h
42. EPISTEMOLOGIJA  
×
Language