Studenti Departmana za ekonomske nauke posjetili Generali Osiguranje i kompaniju Sokoštark

Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Departmana za ekonomske nauke zajedno sa rukovodiocem Departmana, prof. dr. Elmom Elfić Zukorlić, posjetili su 23.05.2019. godine centralu Generali Osiguranja u Beogradu i kompaniju Sokoštark. Pored rukovodioca Departmana u posjeti su boravili prorektor za nastavu, prof. dr. Amela Lukač Zoranić, predmetni profesor doc. dr. Azra Ćatović i PR menadžer Jasmina Nikšić. Studenti su posjetu realizovali u okviru stručne prakse koju studenti imaju na svim godinama studija. Za studente je najprije organizovano predavanje u Generali Osiguranju od strane direktora, Dragana Filipovića, i zaposlenih koji su upoznali studente o načinima rada Generali osiguranja, njegovom historijatu, načinu poslovanja i prenijeli svoja iskustva rada u ovoj osiguravajućoj kući. Nakon toga, studenti su posjetili Sokošrak gdje su se upoznali sa menadžerima ove kompanije,  proizvodim procesom ali i načinom funkcionisanja jedne, velike, proizvodne kompanije. Tako su studenti imali mogućnost da se upoznaju sa radom preduzeća iz različitih oblasti, kako proizvodnog, tako i uslužnog sektora.

×
Language