Profesorica IUNP-a na razmjeni u Poljskoj

Prorektorica za nastavu i profesorica Engleske književnosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, prof. dr. Amela Lukač-Zoranić, boravila je na razmjeni u okviru Erasmus+ programa na poljskom Univerzitetu Zielona Gora od 09.05. do 13.05. 2019. godine. Tokom posjete je imala priliku razmjeniti iskustva sa kolegama te održati predavanje studentima.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i Univerzitet Zielona Gora imaju uspješnu višegodišnju saradnju posredstvom koje su tokom 2017/2018. akademske godine dva studenta Engleskog jezika i književnosti Internacionalnog univerziteta bila na razmjeni na Zielonogorskom Univerzitetu.

×
Language