IUNP na Rektorskoj Konferenciji udruženja Alpe-Adria

Prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Amela Lukač-Zoranić, dana 4. maja 2019. godine, uzela je učešće na godišnjoj Rektorskoj Konferenciji udruženja Alpe-Adria u Trentu u Italiji. Na konferenciji je odabrano novo predsjedništvo kojim će predsjedavati rektor Univerziteta u Trentu, prof. dr. Paolo Collini.

Rektorska Konferencija udruženja Alpe-Adria okuplja više desetina univerziteta sa prostora alpskih i jadranskih zemalja, kao i zemalja zapadnog Balkana. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru aktivni je učesnik Konferencije od 2015. godine.

×
Language