IUNP pokrenuo akciju “Čepom do osmjeha”

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je 25.04.2019. g. otpočeo sa humanitarno-ekološkom akcijom sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći djeci sa invaliditetom kako bi im se olakšalo funkcionisanje u obrazovanju. Svrha akcije  je da uposlenici i studenti Univerziteta dobrovoljno prikupljaju plastične čepove, koje će zatim proslijediti nevladinoj organizaciji „Čepom do osmjeha“,  koja pak čepove  prodaje kompanijama koje se bave reciklažom tvrde plastike. Za dobijeni novac organizacija će kupiti osobama sa invaliditetom nova ili polovna ortopedska pomagala. Ovo  je još jedan primjer aktivnog djelovanja Univerziteta kao društveno odgovorne institucije i jednog od glavnih pokretača promjena na regionalnom nivou.

 

×
Language