Održana godišnja konferencija BUA

Na Aristotelovom univerzitetu u Solunu 18. aprila 2019. godine održana je peta Skupština Balkanske asocijacije univerziteta na kojoj je učešće uzeo Internacionalni univerzitet. Naime, na Skupštini je učestvovala prorektorica za nastavu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Amela Lukač-Zoranić. Na Skupštini je usvojen revidirani statut i odabrano novo predsjedništvo Asocijacije kojim će predsjedavati rektor Univerziteta u Bukureštu, prof. dr. Mircea Dumitru.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru jedan je od osnivača Balkanske asocijacije univerziteta (Balkan University Association) koja sada broji 67 članova. Glavni cilj ove Asocijacije je stvaranje vizije budućnosti kroz rad univerziteta, biblioteka i istraživačkih centara i stvaranjem naučne mreže između ovih institucija na prostoru Balkana.

×
Language