PREDAVANJA IZ MORFOLOGIJE I NORME I KULTURE STANDARDNOG JEZIKA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI SMJERA ZA SRPSKI I BOSANSKI JEZIK DA ĆE PREDAVANJA IZ MORFOLOGIJE I NORME I KULTURE STANDARDNOG JEZIKA BITI ODRŽANA PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:

MORFOLOGIJA – 24.04.2019. U 13 ČASOVA

NORMA I KULTURA JEZIKA – 25.04.2019. U 09:30 ČASOVA

MORFOLOGIJA 25.04.2019. U 12:30 ČASOVA

×
Language