Studenti umjetnosti IUNP-a posjetili muzeje u Beogradu

Studenti Departmana umjetnosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru su u srijedu, 20.03.2019. godine, u okviru edukativne ekskurzije, posjetili Narodni muzej i Muzej savremene umjetnosti u Beogradu.

U organizovanom obilasku kustos Narodnog muzeja studentima je pokazala umjetnička djela i predmete koja obuhvataju period od paleolita do 20. vijeka. U Muzeju savremene umjetnosti predstavljena su im djela jugoslovenske, srpske i strane umjetnosti 20. vijeka.

Ova posjeta bila je značajna za studente umjetnosi jer su imali prikle upoznati se sa stvaralaštvom značajnih umjetnika, kako svjetskih, tako i domaćih.

 

×
Language