Predstavnici IUNP-a na Kopaonik biznis forumu

Delegacija u sastavu rektora Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Suada Bećirovića i dekana Departmana za računarske nauke, prof.dr. Šemsudina Plojovića, učestvovala je na Kopaonik biznis forumu koji traje od 3. do 6. marta 2019. godine.

Forum pruža priliku da se jednom godišnje razgovora o najznačajnijim ekonomskim i društvenim pitanjima u Srbiji. Glavna tema ovogodišnjeg foruma je stanje u Republici Srbiji deset godina nakon velike recesije u okviru koje su organizovani različiti paneli na kojima se govorilo o aspektima makroekonomske politike i mogućih granica za dugoročniji ekonomski rast, kao i o razvojnim strategijama usmjerenim na povezivanje ekonomije, okoline i društva.

Kopaonik biznis forum je ove godine okupio više od 1200 učesnika, uključujući eminentne profesore, predstavnike Vlade, članove diplomatskog korpusa, poslovne ljude, domaće i strane investitore, kao i predstavnike međunarodnih finansijskih organizacija.

Učešće na Forumu omogućilo je prestavnicima Internacionalnog univerziteta da razmjenjuju iskustva sa istaknutim profesorima i privrednicima u cilju unapređenja nastavnih sadržaja Departmana ekonomskih nauka.

×
Language