Održan WordPress meetup u Novom Pazaru

U svječanoj sali Kulturnog centra 2.marta 2019. godine održano je prvo WordPress okupljanje u organizaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazari i ICT Development Centra, na kojem su govorili predstavnici WordPress organizacije u Srbiji, Milan Đorđević i Nemanja Cimbaljević.

Prisutni su imali priliku čuti predavanja vezana za oblast informacionih tehnologija, naročito za početnike WordPress-a, tokom kojih su dobili uputstva kako dalje da napreduju i usavršavaju svoje vještine.

Organizatori okupljanja bili su veoma zadovoljni odzivom, kao i činjenicom da se Novi Pazar, zajedno sa brojnim gradovima u Srbiji, pokreće za unapređenje informacionih tehnologija i njihove upotrebe u školovanju i poslovanju.

×
Language