Nasilje se ne može opravdati, svako nasilje nad djecom može se spriječiti

Svjesni smo da je nasilje nad djecom sve više zastupljeno na našem području. Nasilje se može sresti svuda: kod kuće, u školi i na ulici. Najzastupljenije je kod kuće i manifestuje se od strane jednog roditelja, nekada i od oba, ali je i međuvršnjačko nasilje veoma često.

Nasilje se najčešće vrši nad djecom koja su tiha, povučena, mirna, imaju manjak samopouzdanja i koja se ne mogu izboriti sa svojom sredinom. Takva djeca bivaju maltretirana na razne načine: fizički, emocionalno ili seksualno. Razvoj takve djece je usporen, što se može primjetiti u njihovom dodiru s vršnjacima. Djeca izložena nasilju su preplašena, tiha, povučena, na neki način izgubljena; nekada znaju biti i agresivna, ne žele se družiti sa vršnjacima, vole biti sama, često ne mogu ili ne smiju prijaviti nasilje jer osjećaju dozu straha i stida. Ukoliko primjetimo neki vid nasilja kod djece moramo odmah reagovati, ne bučno, već polahko i nježno tako da steknemo njihovo povjerenje koje bi nam omogućilo priznanje o nasilju koje mu se dogodilo.

Najčešći vid nasilja jeste fizičko nasilje. Djeca koja su fizički maltretirana od strane nasilnika trpe udaranje, guranje, šamaranje, gušenje, davljanje. Djeca na sebi često imaju modrice, tragove davljenja i gušenja, unutrašnje povrede, krvarenje. Fizički oblik nasilja često je praćen i drugim oblikom nasilja – najčešće emocionalnim. Nasilnici često svoje frustracije liječe vršenjem nasilja nad djecom. Djeca ne smiju prijaviti nasilje jer se plaše nasilnika. Kako nasilnici znaju da ih djeca neće prijaviti, oni su sve učestaliji u svom nedjelu. Nasilje ne treba skrivati već ga treba prijaviti! Nasilje treba zaustaviti! Da bi spriječili nasilje potrebno je o tome pričati, razgovarati, uključiti mališane u debate i javnim časovima po školama podići svijest o nasilju na veći nivo. Kao zajednica i kao pojedinci trebamo pokazati djeci da nisu sama i da imaju kome da se obrate i potraže pomoć. Ako ste svjedočili nasilju ili ako ste žrtva nasilja prijavite ga. Nemojte skrivati ovaj zločin. Jedino ćemo na taj način zaustaviti ovaj problem i imati bolju budućnost.

Abraham Linkoln je rekao: „Čovek nikada nije viši nego kada klekne da pomogne svom djetetu“, stoga pomognimo svakom djetetu, recimo NE nasilju nad djecom!

Autor: Ena Banda, student pedagoško-psiholoških nauka.

×
Language