Dani sporta i kulture – Zimske igre

,,Ciljevi su granice naših mogućnosti, a ne želja.”

Velika nam je želja i zadani cilj da studentskoj populaciji i srednjoškolcima našeg grada a i diljem Sandžaka, različitim putevima prenošenja znanja i informacija što više približimo vrijednosti kulturnog i sportskog uzdizanja kroz zanimljiva dešavanja na našem Univerzitetu. Zadatak nam je omogućiti pojedincima isticanje vlastitih potencijala, originalnosti i sposobnosti vezanih za sport, kao i mogućnost razlikovanja bitnog od nebitnog, važnog od nevažnog, ali i ukloniti predrasude vezane za porijeklo. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru sa Unimedia centrom organizuje sportske igre već 10 godina, od ove godine zbog inicijative aktivnih studenata Univeziteta odlucili smo da po prvi put organizujemo Zimske igre, gdje su fudbal i stoni tenis tradicija UNINP-a. Pošto smo dokazali i dostigli vrhunac organizacije na Proljećnim danima sporta i kulture, odlučili smo oprobati se u košarci i šahu.
Cilj ovih sportskih i kulturnih aktivnosti je promovirati prije svega Univerzitet koji omogućava novčane nagrade iz svog budžeta, promovirati sport, brigu o zdravlju kod studenata i ostalih koji se odluče podržati dobre vibracije koje ova manifestacija šalje. Sportom se mladima želi ukazati na pravi i zdrav put, bez droge, nasilja, alkohola i drugih poroka koji nas okružuju.

Autor: Sabina Duran, student pedagoško-psiholoških nauka.

×
Language