Elsan Rastoder

Elsan Rastoder, rodjen 07.09.1999.god. u Petnjici, završio O.Š. Savin bor i srednju Ekonomsku školu. Naa Internacionalnom univerzitetu je student departmana za informacione tehnologije. U slobodno vreme igra šah i član je Sporta i  kulture.

×
Language