Srpski kao nematernji jezik

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program obrazovanja tokom čitavog života „Srpski jezik kao nematernji jezik“. Program obuhvata pripremu, obuku i konsultacije kandidata koji su stekli neophodne kompetencije propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave srpskog jezika za nematernje grupe.

Ciljna grupa

Pravo na prijavu i pohađanje kursa imaju diplomirani studenti, odnosno sva lica koja rade u nastavnom procesu u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti srpskog jezika, te uplatom iznosa predviđenog cenovnikom Univerziteta u Novom Pazaru stiču pravo na polaganje.

Nastavni plan
Predmeti Status predmeta
Metodika s osnovama glotodidaktike Obavezan
Metodika nastave Srpskog jezika kao nematernjeg Obavezan
Teorija jezika u kontaktu Obavezan
Uslovi upisa

Upisane ili završene osnovne akademske studije.

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa. Nakon realizacije svih predviđenih obaveza i položenih ispita, polaznicima se izdaje Uvjerenje, kao i Dodatak Uvjerenje o završenom programu.

Potrebna literatura

Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg

 • Ilić, Pavle: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave), Novi Sad, Zmaj, 1998; 
 • Nikolić, Milija: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996;
 • Raičević, Vučina: Opšta metodika nastave slovenskih jezika u inoslovenskoj sredini, Beograd, Zavod za udžbenike, 2007;
 • Točanac-Milivojev, Dušanka: Metode u nastavi i učenju stranog jezika, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997; 
 • Burzan, Mirjana: Metodički priručnik za nastavu srpskohrvatskog kao jezika društvene sredine, Novi Sad, Pedagoški zavod Vojvodine, 1979;
 • Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike za 3. i 4. razred osnovne škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008; 
 • Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010;
 • Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, Tematski zbornik, Filološki fakultet,Centar za spski kao strani jezik, Beograd, 2011.
 • Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III, Tematski zbornik, Filološki fakultet,Centar za spski kao strani jezik, Beograd, 2016.

 

Metodika s osnovama glotodidaktike

 • Vučo, Julijana: Kako se učio jezik: pogled u istoriju glotodidaktike od prapočetaka do Drugog svetskog rata, Beograd, Filološki fakultet, 2009; 
 • Durbaba, Olivera: Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika, Beograd, Zavod za užbenike, 2011;
 • Prebeg-Vilke, Mirjana: Uvod u glotodidaktiku, Zagreb, Školska knjiga, 1978;
 • Hamidović, Kimeta: Usvajanje glagolskih obrazaca u engleskom jeziku kod govornika srpskog jezika, Kragujevac, doktorska disertacija, 2018;
 • Filipović, J. Vučo, J. ,Đurić, Lj. Rano učenje stranih jezika u Srbiji od pilot-modela do nastave stranih jezika za sve. Inovacije u nastavi, XIX, 2, 113-124, 2006.

 

Teorija jezika u kontaktu

 • Bugarski, Ranko: Jezici, Beograd, Čigoja štampa,1997; 
 • Đorđević, Radmila: Uvod u kontrastiranje jezika (četvrto dopunjeno izdanje), Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000; 
 • Genc, Lajoš: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoј, Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu – Zavod za izdavanje udžbenika, 1981; 
 • Prćić, Tvrtko: Engleski u srpskom, Novi Sad, Zmaj,2005; 
 • Skutnab-Kangas, Tove: Bilingvizam, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991; 
 • Filipović, Rudolf: Teorija jezika u kontaktu, uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb. JAZU – Školska knjiga, 1986.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

250 € prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • Prijava za mesec decembar trajat će od 06.11.  do 20.11.2023.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21.11. do 07.11.2023.
 • Prijava za mesec mart trajat će od 13.02.  do 27.02.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01.03. do 13.03.2024.
 • Prijava za mesec maj trajat će od 29.04.  do 10.05.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13.05. do 24.05.2024.
 • Prijava za mesec oktobar trajat će od 23.09.  do 04.10.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 07.10. do 18.10.2024.

Srpski kao nematernji jezik

Svrha programa

Univerzitet u Novom Pazaru, realizuje Program obrazovanja tokom čitavog života „Srpski jezik kao nematernji jezik“. Program obuhvata pripremu, obuku i konsultacije kandidata koji su stekli neophodne kompetencije propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012 i 15/2013.

Ciljevi programa

Savladanim programom očekuje se da će polaznici produbiti znanja, steći potrebne kompetencije, dobiti uvjerenje za uspješno savladan program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave srpskog jezika za nematernje grupe.

Ciljna grupa

Pravo na prijavu i pohađanje kursa imaju diplomirani studenti, odnosno sva lica koja rade u nastavnom procesu u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a u toku studija nisu stekla potrebne kompetencije iz oblasti srpskog jezika, te uplatom iznosa predviđenog cenovnikom Univerziteta u Novom Pazaru stiču pravo na polaganje.

Nastavni plan
Predmeti Status predmeta
Metodika s osnovama glotodidaktike Obavezan
Metodika nastave Srpskog jezika kao nematernjeg Obavezan
Teorija jezika u kontaktu Obavezan
Uslovi upisa

Upisane ili završene osnovne akademske studije.

Organizacija i trajanje

Program se organizuje tokom cijele školske godine, a rok za završetak svih predviđenih obaveza ograničen je na period od jedne kalendarske godine od dana upisa programa. Nakon realizacije svih predviđenih obaveza i položenih ispita, polaznicima se izdaje Uvjerenje, kao i Dodatak Uvjerenje o završenom programu.

Potrebna literatura

Metodika nastave srpskog jezika kao nematernjeg

 • Ilić, Pavle: Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave), Novi Sad, Zmaj, 1998; 
 • Nikolić, Milija: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996;
 • Raičević, Vučina: Opšta metodika nastave slovenskih jezika u inoslovenskoj sredini, Beograd, Zavod za udžbenike, 2007;
 • Točanac-Milivojev, Dušanka: Metode u nastavi i učenju stranog jezika, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997; 
 • Burzan, Mirjana: Metodički priručnik za nastavu srpskohrvatskog kao jezika društvene sredine, Novi Sad, Pedagoški zavod Vojvodine, 1979;
 • Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike za 3. i 4. razred osnovne škole, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008; 
 • Zvekić-Dušanović, Dušanka, N. Dobrić: Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010;
 • Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, Tematski zbornik, Filološki fakultet,Centar za spski kao strani jezik, Beograd, 2011.
 • Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III, Tematski zbornik, Filološki fakultet,Centar za spski kao strani jezik, Beograd, 2016.

 

Metodika s osnovama glotodidaktike

 • Vučo, Julijana: Kako se učio jezik: pogled u istoriju glotodidaktike od prapočetaka do Drugog svetskog rata, Beograd, Filološki fakultet, 2009; 
 • Durbaba, Olivera: Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika, Beograd, Zavod za užbenike, 2011;
 • Prebeg-Vilke, Mirjana: Uvod u glotodidaktiku, Zagreb, Školska knjiga, 1978;
 • Hamidović, Kimeta: Usvajanje glagolskih obrazaca u engleskom jeziku kod govornika srpskog jezika, Kragujevac, doktorska disertacija, 2018;
 • Filipović, J. Vučo, J. ,Đurić, Lj. Rano učenje stranih jezika u Srbiji od pilot-modela do nastave stranih jezika za sve. Inovacije u nastavi, XIX, 2, 113-124, 2006.

 

Teorija jezika u kontaktu

 • Bugarski, Ranko: Jezici, Beograd, Čigoja štampa,1997; 
 • Đorđević, Radmila: Uvod u kontrastiranje jezika (četvrto dopunjeno izdanje), Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000; 
 • Genc, Lajoš: Rana dvojezičnost i kognitivni razvoј, Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu – Zavod za izdavanje udžbenika, 1981; 
 • Prćić, Tvrtko: Engleski u srpskom, Novi Sad, Zmaj,2005; 
 • Skutnab-Kangas, Tove: Bilingvizam, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991; 
 • Filipović, Rudolf: Teorija jezika u kontaktu, uvod u lingvistiku jezičkih dodira, Zagreb. JAZU – Školska knjiga, 1986.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

250 € prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • Prijava za mesec decembar trajat će od 06.11.  do 20.11.2023.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21.11. do 07.11.2023.
 • Prijava za mesec mart trajat će od 13.02.  do 27.02.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01.03. do 13.03.2024.
 • Prijava za mesec maj trajat će od 29.04.  do 10.05.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13.05. do 24.05.2024.
 • Prijava za mesec oktobar trajat će od 23.09.  do 04.10.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 07.10. do 18.10.2024.
×
Language