Program za sticanje osnovnih kompetencija iz informatičke pismenosti

Svrha programa

Osposobiti polaznike za sticanje osnovnih znanja i veština pri radu na računaru, a koje su neophodne za većinu poslova.

Ciljevi programa

Kurs osposobljava polaznike da rade dokumenta sa tekstom, obradu podataka kroz tabelarne proračune, izradu prezentacija, korišćenje elektronske pošte i pretraživanje interneta.

Ciljna grupa

Kurs je namenjen početnicima koji žele da koriste osnovne softverske alate.

Nastavni plan
Predmeti
Osnovi hardvera
Osnovi korišćenja internet pretraživača i elektronske pošte
Osnovi Microsoft Word-a
Osnovi Microsoft Excel-a
Osnovi Microsoft PowerPoint-a
Uslovi upisa

Predznanja nisu potrebna, jer se polazi od osnovnih pojmova o hardveru i softveru.

Organizacija i trajanje

Po završetku svakog pojedinačnog modula vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju uverenje o završenom programu. Program se sastoji od obuke u učionici. Nakon završene obuke, svi polaznici koji su uspešno odslušali i na kraju položili završne ispite i projekte dobijaju uverenje o završenom programu.

Potrebna literatura
 • Gorana Čelebić, Dario Ilija Rendulić, Osnovni pojmovi informacione i komunkacione tehnologije, Zagreb, 2012.
 • Fadil Novalić, Muzafer Saračević, Praktikum iz Informatike, Novi Pazar, 2016.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

60 € prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • Prijava za mesec decembar trajat će od 06.11.  do 20.11.2023.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21.11. do 07.11.2023.
 • Prijava za mesec mart trajat će od 13.02.  do 27.02.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01.03. do 13.03.2024.
 • Prijava za mesec maj trajat će od 29.04.  do 10.05.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13.05. do 24.05.2024.
 • Prijava za mesec oktobar trajat će od 23.09.  do 04.10.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 18.10. do 23.10.2024.

 

Program za sticanje osnovnih kompetencija iz informatičke pismenosti

Svrha programa

Osposobiti polaznike za sticanje osnovnih znanja i veština pri radu na računaru, a koje su neophodne za većinu poslova.

Ciljevi programa

Kurs osposobljava polaznike da rade dokumenta sa tekstom, obradu podataka kroz tabelarne proračune, izradu prezentacija, korišćenje elektronske pošte i pretraživanje interneta.

Ciljna grupa

Kurs je namenjen početnicima koji žele da koriste osnovne softverske alate.

Nastavni plan
Predmeti
Osnovi hardvera
Osnovi korišćenja internet pretraživača i elektronske pošte
Osnovi Microsoft Word-a
Osnovi Microsoft Excel-a
Osnovi Microsoft PowerPoint-a
Uslovi upisa

Predznanja nisu potrebna, jer se polazi od osnovnih pojmova o hardveru i softveru.

Organizacija i trajanje

Po završetku svakog pojedinačnog modula vrši se testiranje polaznika i u skladu sa rezultatima tog testiranja polaznici dobijaju uverenje o završenom programu. Program se sastoji od obuke u učionici. Nakon završene obuke, svi polaznici koji su uspešno odslušali i na kraju položili završne ispite i projekte dobijaju uverenje o završenom programu.

Potrebna literatura
 • Gorana Čelebić, Dario Ilija Rendulić, Osnovni pojmovi informacione i komunkacione tehnologije, Zagreb, 2012.
 • Fadil Novalić, Muzafer Saračević, Praktikum iz Informatike, Novi Pazar, 2016.
Potrebna dokumenta za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima (ukoliko se traži priznanje ispita)
 • Uplata
Cijena

60 € prema srednjem kursu NBS na dan uplate

Planirani termini održavanja predavanja i ispita
 • Prijava za mesec decembar trajat će od 06.11.  do 20.11.2023.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 21.11. do 07.11.2023.
 • Prijava za mesec mart trajat će od 13.02.  do 27.02.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 01.03. do 13.03.2024.
 • Prijava za mesec maj trajat će od 29.04.  do 10.05.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 13.05. do 24.05.2024.
 • Prijava za mesec oktobar trajat će od 23.09.  do 04.10.2024.
  • Obuka i konsultacije organizirat će se od 18.10. do 23.10.2024.

 

×
Language