Psihologija (OAS)

Osnovne informacije o studijskom programu

Svrha studijskog programa Psihologije je pružanje studentima bazične edukacije iz vodećih teorijskih sistema i koncepata, istraživačkih metoda sa ciljem razumijevanja ponašanja pojedinca i manjih grupa u kontekstu razvoja čovjeka kao i u socijalnom kontekstu.

Zvanje i mogućnosti zaposlenja

Od studenta se nakon završetka osnovnih studija Psihologije očekuje da bude sposoban da samostalno analizira probleme, pojave i zadatke iz različitih psihološko-teorijskih perspektiva, da samostalno primenjuje statističke procedure u oblasti društvenih nauka i djelatnosti, da učestvuje u projektovanju i realizaciji različitih psiho-socijalnih programa.

Završetkom ovog studijskog programa stiče se zvanje Diplomirani psiholog. 

Trajanje studija

Osnovne akademske studije Psihologija se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB.

Školarina

Godišnja školarina za ovaj studijski program iznosi 1.300 € godišnje, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Godišnja školarina se plaća u osam mjesečnih rata.

Informacije o stipendijama i popustima možete vidjeti na linku: www.uninp.edu.rs/stipendije

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

PRVA GODINA

 • Istorija razvoja psihologije
 • Fiziološke osnove psihičkog života
 • Sociologija
 • Engleski jezik 1
 • Osnovi informatike
 • Opšta psihologija
 • Statistika
 • Engleski jezik 2
 • Osnovi kongitivne psihologije
 • Izborni predmeti
  •  Mediji i obrazovanje
  •  Osnovi menadžmenta
 • Stručna praksa

DRUGA GODINA

 •  Uvod u razvojnu psihologiju
 • Uvod u socijalnu psihologiju
 • Uvod u psihologiju ličnosti
 • Engleski jezik 3
 • Izborni predmeti
  •  Menadžment životne sredine
  •  Komunikologija
 • Razvojna psihologija
 • Engleski jezik 4
 • Metodologija psiholoških istraživanja
 • Emocije i motivacija
 • Izborni predmeti
  •  Sociologija porodice
  • Moralni razvoj
 • Stručna praksa

TREĆA GODINA

 • Uvod u pedagošku psihologiju
 • Klinička psihologija
 • Kvalitativno istraživanje
 • Osnovi psihologije rada
 • Izborni predmeti
  • Savremeni sistemi javnog komuniciranja
  •  Sociologija obrazovanja
 • Pedagoška psihologija
 • Psihometrija
 • Psihološke osnove poremećaja u ponašanju
 • Metodika nastave psihologije
 • Izborni predmeti
  • Socijalna patologija
  •  Uloga medija u vaspitanju dece
 • Stručna praksa

ČETVRTA GODINA

 • Psihologija darovitosti
 • Savetodavni rad u vaspitno-obrazovni ustanovama
 • Psihologija stresa
 • Izborni predmeti
  • Osnovi marketing
  • Praćenje i dokumentovanje dečijeg razvoja
 • Izborni predmeti
  • Metodika vaspitnoobrazovnog rada
  • Menadžment ljudskih resursa
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Psihologija međuljudskih odnosa na radu
 • Organizacione promene i razvoj
 • Izborni predmeti
  • Akademsko pisanje
  • Interkulturalno razumevanje i komunikacija
 • Završni rad

Akreditacija

Link za uvjerenje o akreditaciji: (link)

Informator

Link za opšti test: (link)

Link za posebni test znanja: (link)

Kontakt

Više informacije možete dobiti na e-pošti: d.pedagogija@uninp.edu.rs 

Osnovne akademske studije
×
Language