Vaspitač djece predškolskog uzrasta (OAS)

Osnovne informacije o studijskom programu

Cilj studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta je da obrazuje i profesionalno osposobi stručnjake za uspješan rad sa djecom predškolskog uzrasta  u predškolskim ustanovama, kao i u srodnim institucijama društvene brige o djeci, zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Zvanje i mogućnosti zaposlenja

Kompetencije studenta programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta predstavljaju sintezu specijalizovanih znanja i vještina izgrađenih kroz participaciju u raznim situacijama vaspitno-obrazovnog konteksta.

Završetkom ovog studijskog programa stiče se zvanje Diplomirani vaspitač. 

Trajanje studija

Osnovne akademske studije Vaspitač djece predškolskog uzrasta se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB.

Školarina

Godišnja školarina za ovaj studijski program iznosi 1.300 € godišnje, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Godišnja školarina se plaća u osam mjesečnih rata.

Informacije o stipendijama i popustima možete vidjeti na linku: www.uninp.edu.rs/stipendije

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

PRVA GODINA

 • Opšta pedagogija
 • Sociologija
 • Predškolska pedagogija
 • Osnovi informatike
 • Engleski jezik 1
 • Predškolska didaktika
 • Opšta psihologija
 • Sportsko-rekreativna nastava
 • Engleski jezik 2
 • Izborni predmeti
  • Filozofija
  • Etika i estetika
 • Stručna praksa

DRUGA GODINA

 • Uvod u razvojnu psihologiju
 • Porodična pedagogija
 • Zdravstvena nega
 • Engleski jezik 3
 • Izborni predmet
  • Komunikologija
  • Uvod u psihologiju ličnosti
 • Ekološko vaspitanje
 • Književnosti za decu
 • Vokalno instrumentalna nastava
 • Norma i kultura standardnog jezika
 • Izborni predmeti
  • Razvoj kurikuluma
  • Sociologija porodice
 • Stručna praksa

TREĆA GODINA

 • Metodika razvoja govora
 • Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova
 • Metodika likovnog vaspitanja
 • Uvod u pedagošku psihologiju
 • Izborni predmeti
  • Savremeni sistemi javnog komuniciranja
  • Interakcija čovek računar
 • Metodika upoznavanja okoline
 • Metodika fizičkog vaspitanja
 • Metodika muzičkog vaspitanja
 • Uloga medija u vaspitanju dece
 • Izborni predmeti
  • Menadžment kvaliteta
  • Savremene metode u nastavi
 • Stručna praksa 

ČETVRTA GODINA

 • Dečija igra i stvaralaštvo
 • Scenska i lutkarska umetnost
 • Metodika vaspitno-obrazovnog rada
 • Izborni predmeti
  • Organizacija i struktura vaspitno obrazovnog procesa
  • Socijalna patologija
 • Izborni predmeti
  • Emocije i motivacija
  • Elektronska nastava i učenje
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Uvod u profesionalnu praksu
 • Zdravstvena psihologija
 • Izborni predmeti
  • Akademsko pisanj
  • Interkulturalno razumevanje i komunikacija
 • Završni rad

Akreditacija

Link za uvjerenje o akreditaciji: (link)

Informator

Link za opšti test: (link)

Link za posebni test znanja: (link)

Kontakt

Više informacije možete dobiti na e-pošti: d.pedagogija@uninp.edu.rs 

×
Language