Univerzitet u Novom Pazaru organizira predavanje na temu “Biznis motivacija”

Predavač: Nemanja B. Antić, MBA osnivač Military shop. Predavanje: “Biznis motivacija”
Datum i vrijeme: 08.03.2024. u 15h

Centar za preduzetništvo i inovacije Univerziteta u Novom Pazaru organizuje predavanje na temu:
“Biznis motivacija” 08.03.2024. u 15h
Predavač: Nemanja Antić, osnivač Military shop

Prijava obavezna preko QR coda ili na email: finansije@uninp.edu.rs

×
Language