Rukovodilac CEI

doc. dr. Dženis Bajramović je docent/professor na Univerzitetu u Novom Pazaru na predmetu
poslovni-informacioni sistemi. Doktor ekonomskih nauka i autor mnogih naučnih i stručnih publikacija.
Porodičan čovek, suprug, otac troje dece.

Obrazovanje i karijera:
Dženis Bajramović Rođen je 01.05.1985. godine u Prištini gde je završio osnovnu školu. Srednjoškolsko
obrazovanje nastavlja 1999. godine u Novom Pazaru, gde upisuje gimnaziju, jezički smer. 2003. godine
upisuje ekonomski fakultet smer „menadžment u trgovini“ na Ekonomskom Fakultetu u Kragujevcu. Od
2005 do 2007 je bio predsednik studentske organizacije. Sa kraja 2008. godine započinje poslovnu
karijeru u Jeans kompaniji Cotton’s Time Division i Holsen, gde je radio do maja 2011.

Diplomirao je osnovne studije 2009. godine sa prosekom 8.25 . Završio doktorske studije na Univerzitetu
u Novom Pazaru i doktorirao ekonomske nauke na temi: Strategijsko planiranje u visokogradnji kao šansa
daljeg rasta i razvoja Novog Pazara, pod mentorstvom prof. Dr Mehmeda Mete.

Dalju poslovnu karijeru je 2012 nastavio u kompaniji Iko Company d.o.o., koja je u periodu od 2012 do
2021 od firme sa 553.500 eura prihoda na godišnjem nivou u 2011. godini narasla na firmu koja ima
prihode od 2.9 miliona eura godišnje. Učestvovao je u izgradnji preko 200 stanova, 100 garaža i više
desetina poslovnih prostora. Učestvovao je da firma Iko Company i ćerka firma Euro Beton postanu
jedan od lidera na lokalnom građevinskom tržištu.

2017. godine je prihvatio poziciju Šefa izdavačkog centra Univerziteta u Novom Pazaru i sudelovao u
tome da se časopis Ekonomski izazovi i ostali časopisi Univerziteta, što bolje pozicioniraju na listi
kategorisanih časopisa Ministarstva Prosvete. Časopis Ekonomski izazovi je tako 2022. primljen u Erih
Plus bazu (treću naj-jaču svetsku naučnu bazu), čime je postao jedan od naj-respektabilnijih naučnih
časopisa iz oblasti ekonomije sa kategorijom M23.

U novembru 2022. godine je na predlog Rektora prof. dr Suada Bećirovića, postavljen za referenta
Projektnog centra, koji je u fazi nastajanja i konkurisanja za projekte Ministarstva i stranih donatora.
Od oktobra 2023. godine je imenovan za rukovodioca Centra za preduzetništvo i inovacije Univerziteta u
Novom Pazaru (CEI).

Akademska karijera:
Akademsku karijeru je započeo 2010 kao saradnik u nastavi na Univerzitetu u Novom Pazaru, da bi
kasnije bio izabran u zvanje asistenta. Bio je saradnik u nastavi / asistent na više predmeta u periodu od
2010 do 2023, sa pauzama. Od oktobra 2023. godine je izabran za docenta na Departmanu za
ekonomsko-računarske nauke.

×
Language