Umjetnost

Čovek je, bio toga svestan ili ne, od davnina okružen različitim oblicima umetničkog. Umetnost je sveprisutna u vizuelnom, čujnom i najzad izražajnom. Ona je odraz sklada i lepote u sažimanju različitosti do stepena jedinstva, koje odzvanja kao radost.

Da bi se umetnost razumela i doživela, umetnik treba da nauči kako da iz mnoštva utisaka, misli i osećanja, izdvoji jednu – posebnu vrstu istine i ugradi je u kreaciju, materijalizovanu u formi slike, maštovitog grafičkog rešenja ili vešto usklađenog modnog dizajna.

Departman umetnosti IUNP-a, otvara vrata svima koji žele da, kroz umetnost, spoznaju veštine povezivanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, spajanjem suprotnih obala života u prostoru i vremenu.

Velika dela nastaju od malih stvari, od mnogobrojnih fragmenata povezanih u celinu. Studijski programi umetnosti, polaznicima pružaju znanja i veštine, kojima gradeći celine organski povezuju društvo, umetnost i kulturu.

Metafizika volje iskonski opredeljuje našu koncepciju umetnosti. Stoga ni najslobodnija kritika estetike ne može dovesti u pitanje osnovni postulat, odnosno ideju da je sva umetnost samo ekspresija umetnikove kreativne volje!

Bilo da govorimo o likovnoj ili primenjenoj umetnosti, kao usmerenjima u okviru Departmana umetnosti, ključni su pojmovi energija interakcije, spontanost, oslobađanje impulsa, kreativnosti, ekspresije i najzad, improvizacije kao nadgradnje.

Diploma IUNP-a, stvara izvanrednu polaznu osnovu za javno delovanje, slobodan ljudski čin, pokrenut voljom i razumom, koji se ostvaruje u datom društvenom kontekstu.

Autentičnost je uslov, konstrukt i ishod… Autentičnost je princip na kojem je zasnovana umetnost na IUNP.

Stoga,

Nemoj ići kuda te staza može odvesti, idi tamo gde nema staze i ostavi svoj trag!

                             Ralf Valdo Emerson

Dobrodošli na Departman za umetnost IUNP-a!

 Doc. dr Samir Ljajić

×
Language