internacionalni-univerzitet-u-novom-pazaru-iunp-novi-pazar
Učešće studenata Departmana za pravne nauke IUNP-a na treningu

U Kragujevcu je od 13. do 18. novembra 2017. g. održan trening o zaštiti manjinskih prava u okviru programa “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji”. Trening je organizovao Institut za evropske poslove uz podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država. Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica posjeta Zaštitniku građana Kragujevca, Višem sudu u […]

×
Language