Spisak objavljenih doktorskih teza u NARDUS-u

SPISAK OBJAVLJENIH DOKTORSKIH TEZA U NARDUS-u
Ime Doktoranta Doktorska disertacija Link za NARDUS
1 Muratović, Amela Nastanak i razvoj predškolske ustanove Reuda i njen doprinos vaspitno – obrazovnom sistemu u Sandžaku https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12373 Departman za Pedagoško-psihološke nauke
2 Bećirović-Alić, Maida SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12372 Departman za Pravne nauke
3 Totić, Mirza I. Normativno definisanje pranja novca u Evropi https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11394 Departman za Pravne nauke
4 Ranđelović, Dragana Denacionalizacija https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11421 Departman za Pravne nauke
5 Fejzić, Danis Afirmacija “ružne umjetnosti” i njena uloga u post-traumatskom društvu https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17168 Departman za Umjetnost
6 Novalić, Fadil Elektronsko obrazovanje u nastavi islamske vjeronauke po Addie modelu instrukcionog dizajna https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12375 Departman za Računarske nauke
7 Selimi, Aybeyan Algorithm of computational geometry and their application in linear optimization and dynamic programming https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12377 Departman za Računarske nauke
8 Šabanović, Munir T. Realizacija novog modela projektovanja i razvoja web zasnovanih softverskih poslovnih aplikacija https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12390 Departman za Računarske nauke
9 Dugonjić, Aldin DOPRINOS HALAL INDUSTRIJE JAČANJU GOSPODARSTVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I TURIZAM https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12371 Departman za Ekonomske nauke
10 Kostić, Anđela SAVREMENI OBLIK SASTAVLJANJA I REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU POSLOVANJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE – Regional School Of Public Administration (RESPA) https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12370 Departman za Ekonomske nauke
11 Stefanovska Karanfilovska, Valentina Sociološki aspekti skulpture u kontekstu urbane vizuelizacije https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12376 Departman za Umjetnost
12 Dečković, Samra ZLOČIN IZ MRŽNJE U TEORIJI I PRAKSI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18409 Departman za Pravne nauke
13 Ljajić Samir NEMONETARNI PODSTICAJI U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA SA JUGA SRBIJE https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18408 Departman za Ekonomske nauke
14 Nikšić Jasmina Sbračni ugovor kao instrument predupređivanja imovinskih sporova između supružnika sa posebnim osvrtom na pravni sistem R. Srbije https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18431 Departman za Pravne nauke
15 Muamer Zukorlić AKADEMIJA NASTANAK, RAZVOJ I ZNAČAJ SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOŠNJAČKU AKADEMIJU NAUKA I UMJETNOSTI https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18432 Departman za pedagoško-psihološke nauke
16 Maznikar Bilgaip Notarijat kao javna služba pod državnim nadzorom, te njegov značaj i uloga po pitanju zaštite pravne i ekonomske sigurnosti https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19014 Departman za Pravne nauke
17 Muhammed Izeti Relacija vakuf-država u prostorima Republike Sjeverne Makedonije i denacionalizacija vakufske imovine https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20525 Departman za Pravne nauke
18 Darjan Karabašević Novi modeli, metode i integrisani pristupi u rešavanju problema višekriterijumskog odlučivanja https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21137 Departman za Računarske nauke
19 Irma Mašović Muratović STRATEGIJSKE OPCIJE RAZVOJA PORODIČNOG BIZNISA https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21153 Departman za Ekonomske nauke
20 Jelena Rakić REPRODUKTIVNA KONTROLA ŽENA OD STRANE PARTNERA MUŠKOG POLA https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21256 Departman za Pravne nauke
21 Suada Kadrić PORODIČNA PERCEPCIJA PARTNERSKIH ODNOSA U IMPLEMENTACIJI INKLUZIVNOG PROCESA U VASPITNO-OBRAZOVNOM SISTEMU https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21362 Departman za Pedagoško-psihološke nauke
22 Milan Marković ROMANI DRAGANA NIKOLIĆA https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21356 Departman za filološke nauke
23 Nudžejma Obralić Cakir ULOGA STRANOG JEZIKA U PROCESU SOCIJALNE INTEGRACIJE IZBJEGLICA I MIGRANATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE NASELJENIH U SENT LUISU https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21359 Departman za filološke nauke
24 Mina Mavrić INTEGRISANI KURIKULUM KAO ISHOD SAVREMENIH METODIČKIH STRATEGIJA UČENJA I POUČAVANJA VASPITAČA I UČITELJA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U PROCESU FORMIRANJA POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21513 Departman za pedagoško-psihološke nauke
25 Dženis Bajramović STRATEGIJSKO PLANIRANJE U VISOKOGRADNJI KAO ŠANSA DALJEG RASTA I RAZVOJA NOVOG PAZARA https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21514 Departman za Ekonomske nauke
×
Language