Održana deveta redovna sjednica Senata Univerziteta u Novom Pazaru (27.06.2024.)

Održana deveta redovna sjednica Senata Univerziteta u Novom Pazaru (27.06.2024.)

Deveta redovna sjednica Senata je održana 27.06.2024. godine u 10:30h. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice, druga tačka dnevnog reda bila je Utvrđivanje prijedloga kandidata za izbor rektora.

Predsjednica Komisije za sprovođenje izbora rektora, prof. dr. Azra Ćatović, iznijela je izvještaj o dosadašnjim izbornim radnjama. Predloženi kandidati od strane izbornih vijeća departmana bili su aktuelni rektor, prof. dr. Suad Bećirović i aktuelni prorektor za nauku, prof. dr. Muzafer Saračević. Oba kandidata su iznijela svoj ekspoze. Nakon tajnog glasanja, oba kandidata su stekla dovoljan broj glasova da bi stekli status kandidata za rektora. Konačna odluka o izboru rektora bit će donijeta na sjednici Savjeta Univerziteta u septembru 2024. godine.

Prihvaćene su prijave za izradu doktorskih disertacija kandidata: Elma Kujović (Poslovna ekonomija), Alma Čolović-Međedović (Psihologija), Hamza Kamberović (Informatika), i Remzi Bujari (Vaspitač djece predškolskog uzrasta). Za svakog kandidata imenovana je komisija koja će ocijeniti podobnost teme, kandidata i mentora. Također, obavještenje mentora za kandidatkinju Jasminu Kurpejović (Vaspitač djece predškolskog uzrasta) je prihvaćeno, a formirana je i komisija za ocjenu njene disertacije.

Na sjednici su razmatrani i nacrti za nove pravilnike. Nakon intezivne diskusije, usvojen je novi pravilnik o doktorskim studijama, čime se procesi na Univerzitetu žele učiniti još efikasnijim i u interesu studenata. Također, usvojen je novi kodeks o akademskom integritetu, koji će doprinijeti očuvanju visokih standarda u akademskoj zajednici. Ove promjene imaju za cilj unapređenje kvaliteta doktorskih studija i jačanje akademskog integriteta na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Na kraju, Univerzitet je raspisao konkurse za nekoliko radnih mjesta: docenta iz uže umjetničke oblasti slikanje, bibliotekara i sekretara rektorata.

×
Language