Otvorena izložba grafika “Zvuk horizonta” autorice mast.umet. Amine Hasanović u Kući kralja Petra u Beogradu.

Otvorena izložba grafika “Zvuk horizonta” autorice mast.umet. Amine Hasanović u Kući kralja Petra u Beogradu.

Izložbu je otvorio prorektor za kulturu UNINP, akademik Fehim Husković koji je prisutne upoznao sa umjetničkim opusom autorice ističući visok kvalitet njenih umjetničkih dijela. Autorica je veliki broj zainteresovanih posjetilaca upoznala sa značenjima i porukama svojih umjetničkih dijela.

Univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa Kućom kralja Petra, već nekoliko godina organizuje grupne i samostalne izložbe, na kojima su godinama unazad predstavljani radovi naših mladih i istaknutih umjetnika.

×
Language