Početak predavanja u zimskom semestru

Početak predavanja u zimskom semestru

FILOLOGIJA

 

Engleski jezik i književnost

I godina – Ponedeljak 13.10.2014.                   900-1030  Savremeni engleski jezik 1

II godina – Ponedeljak 13.10.2014.                 1430-1600  Savremeni engleski jezik 3

III godina – Ponedeljak            13.10.2014.                 1100-1230 Metodika nastave stranog jezika 1

IV godina  – Utorak 14.10.2014.                     0900-1030 Savremeni engleski jezik 7

 

Njemački jezik i književnost

I godina – Ponedeljak 13.10.2014.                   1300-1430 Uvod u opštu lingvistiku

II godina – Utorak 14.10.2014.                                   1300-1430  Engleski jezik 3 – strani jezik

III godina – Utorak 14.10.2014.                      1300-1430 Primenjena norma standardnog jezika

IV godina – Ponedeljak 13.10.2014.                0800-0930 Metodika nastave nemačkog jezika 1

 

Srpski jezik i književnost

I godina  – Ponedeljak 13.10.2014.                  1300-1430 Uvod u opštu lingvistiku

II godina – Utorak 14.10.2014.                                    1100-1230 Usmena književnost

III godina – Ponedeljak 13.10.2014.                0900-1030 Savrmena bošnjačka knjiž. I pol. XX v.

IV godina  – Ponedeljak 13.10.2014.                1500-1630 Uvod u opštu lingvistiku

 

Srpski jezik i književnost

I godina  – Ponedeljak 13.10.2014.                  1300-1430 Uvod u opštu lingvistiku

II godina – Utorak 14.10.2014.                                    1100-1230 Usmena književnost

III godina – Ponedeljak 13.10.2014.                0900-1030 Savrmena bošnjačka knjiž. I pol. XX v.

IV godina  – Ponedeljak 13.10.2014.                1500-1630 Uvod u opštu lingvistiku

 

Napomena:

Kompletan raspored predavanja istaknut je na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta.

www.uninp.edu.rs

 

 

Početak predavanja u zimskom semestru

PRAVNE NAUKE

 

Opšte pravo

I godina – Ponedeljak 13.10.2014.                               1000-1130 Osnovi ekonomije

II godina –  Ponedeljak 13.10.2014.                             1300-1430 Krivično pravo

III godina – Ponedeljak 13.10.2014.                             1000-1130 Međunarodno javno pravo

IV godina – Ponedeljak 13.10.2014.                            1315-1445 Osnovi  forenzike

 

Pravo unutrašnjih poslova

I godina – Ponedeljak 13.10.2014.                               1000-1130 Osnovi ekonomije

II godina –  Ponedeljak 13.10.2014.                             1300-1430 Krivično pravo

III godina – Ponedeljak 13.10.2014.                             1100-1230 Kriminalistička tehnika

IV godina – Ponedeljak 13.10.2014.                            1730-1900 Osnovi  forenzike

 

Napomena:

Kompletan raspored predavanja istaknut je na oglasnoj tabli i sajtu Univerziteta.

www.uninp.edu.rs

Leave a comment

×
Language