Septembarski upisni rok

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

‚Äst¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†prijavljivanje na konkurs vrŇ°ińáe se od¬†20.08.¬†do 14.09.;

‚Äst¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†polaganje testa provere opŇ°tih znanja i testa specifińćnih znanja obavińáe se 15.09.¬†sa pońćetkom u¬†11 h;

‚Äst¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†rang lista kandidata bińáe objavljena narednog dana od dana polaganja ispita;

‚Äst¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†upis¬†primljenih kandidata vrŇ°ińáe se u period od¬†17.¬†do 21.09.;

PRAVO ŇĹALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo Ňĺalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

҆KOLARINA

҆kolarina se moŇĺe platiti u osam mjeseńćnih rata. Ukoliko se ukupan iznos Ň°kolarine uplati do 1. oktobra, kandidat stińće pravo na umanjenje cjelokupnog iznosa od 4%.

U cjenu Ň°kolarine urańćunata je prva prijava ispita, nastavne i vanastavne aktivnosti koje se ralizuju na Univerzitetu. Studentima su na raspolaganju¬†Sportsko-rekreativni centar sa terenima za mali fudbal, teretanom, fiskulturnom salom gdje studenti imaju priliku razvijati svoje fizińćke sposobnosti, Univerzitetska biblioteka koja broji nekoliko hiljada naslova struńćne i dodatne literature, ńćitaonica opremljena rańćunarima kao i Medija centar. UńćeŇ°ńáem u Medija centru, studenti prezentiraju svoju kreativnost i umijeńáe kroz televizijske emisije:¬†Studentski dnevnik, Studentski mozaik¬†i inovativno obrazovno-zabavni projekat¬†Unipedija, kao i ńćasopis¬†NaŇ° student¬†i radijske emisije.

Svi navedeni sadrŇĺaji dostupni su studentima kako bi upotpunili vrijeme izmeńĎu nastavnih aktivnosti i afirmisali svoje talente.

Plańáanje Ň°kolarine studentima omoguńáeno je i preko studentskog kredita.

 

STIPENDIJE

IUNP dodjeljuje stipendije kandidatima koji su izvrŇ°ili¬†upis¬†u prvu godinu akademskih studija, u visini pune Ň°kolarine:

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Na osnovu ńćinjenice da je dijete bez oba roditelja;

–¬† ¬† ¬† ¬† Na osnovu ńćinjenice da roditelji studenta imaju sedmoro i viŇ°e djece.

TakońĎer, Univerzitet godiŇ°nje dodeljuje stipendije za studente sa najboljim prosjekom na Departmanu.

OdreńĎeni popust na Ň°kolarinu studenti mogu ostvariti i po drugim osnovima prema raspisanom konkursu za tekuńáu akademsku godinu.

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija moŇĺe se¬†upisati¬†lice koje ima zavrŇ°eno srednje obrazovanje u trajanju od ńćetiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentsjkoj sluŇĺbi Univerziteta originalne primerke ili overene fotokopije sledeńáih dokumenata:

1.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Svedońćanstvo za sve razrede prethodno zavrŇ°ene Ň°kole.

2.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Diploma o steńćenom srednjem obrazovanju,

3.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Izvod iz matińćne knjige rońĎenih,

4.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opŇ°teg znanja i testa specifińćnih znanja,

5.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Prijavni list koji se dobija u Studentskoj sluŇĺbi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju ‚Äď vaŇĺeńáu lińćnu kartu ili pasoŇ°.

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Svedońćanstvo za sve razrede prethodno zavrŇ°ene Ň°kole, orginalna dokumenta;

2.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Diploma o steńćenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;

3.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Izvod iz matińćne knjige rońĎenih, orginalan dokument;

4.      Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

5.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Dokaz o uplati troŇ°kova¬†upisa,

6.¬†¬†¬†¬†¬†¬†Dokaz o uplati prve rate troŇ°kova Ň°kolarine ili celokupnog iznosa.

√ó
Language