Vijesti
Održana promocja udžbenika „Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr. Sefera Međedovića
Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u utorak, 19. 03. 2014. g., održana je promocija udžbenika „Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr. Sefera Međedovića. Na promociji su o novom udžbeničkom izdanju Departmana za pravne nauke govorili su rukovodilac Departmana, dr. Aleksandar Ivanović, prof. dr. Šefket Krvić, prof. dr. Radomor Čolaković, saradnik u nastavi, [...]
Panel diskusija
Panel diskusija Obrazovanje u integrisanoj Evropi na IUNP Panel discussion Education in an integrated Europe at the IUNP Time table-raspored
Time table-raspored
Location/Mjesto:                   Multimedia Room Chair/Predsjedavajući:        Prof. Suad Bećirović   Time/Vrijeme Topic/Tema Presenter/Izlagač 10:30-10:45 Welcome and Opening Address/ Pozdravno obraćanje Prof. dr Suad Bećirović 10:45-11:15 The European education systems and the challenges for Universities, professors and students of your region to be integrated into the European scene (Evropski obrazovni sistemi i izazovi za univerzitete, profesore [...]
Panel discussion Education in an integrated Europe at the IUNP
The International University of Novi Pazar convenes a panel entitled Education in an integrated Europe to be held at the University. This panel aims to initiate a discussion of the current conceptualization of education in an integrated Europe and the reflections of this conceptualization in various discourses in / on education in an integrated Europe. [...]
Panel diskusija Obrazovanje u integrisanoj Evropi na IUNP
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru saziva međunarodni panel pod nazivom: Obrazovanje u integrisanoj Evropi. Panel ima za cilj da inicira istraživanje trenutne konceptualizacije obrazovanja u integrisanoj Evropi i odraze ove konceptualizacije u različitim diskursima u / o obrazovanju u integrisanoj Evropi: nacionalne nasuprot međunarodnim, institucionaliziranim, konceptualizacije u medijima, kao i u lokalnim i individualnim diskursima [...]
Održana Međunarodna konferencija "Uloga univerziteta u izgradnji mira"
20. marta 2014.g. u Sarajevu održana je Međunarodna konferencija  "Uloga univerziteta u izgradnji mira". Na konferenciji je učešće uzelo 90 predstavnika akademske zajednice, studenata, obrazovnih institucija, vlasti, nevladinih organizacija i pojedinaca iz čitavog regiona. Konferencija je održana u u okviru programa Gradimo mostove a ne zidove koji je u prethodne tri godine  realizovan na pet [...]

Language