IMG_3913
Na IUNP-u dodijeljeni indeksi 17. generaciji studenata

Danas, 01.10.2018. g., upriličen je prijem i dodjela indeksa studentima I godine u akademskoj 2018/2019. godini. Pozdravni govor i riječi dobrodošlice studentima je uputio rektor, prof. dr. Suad Bećirović istakavši: “Današnji dan predstavlja početak jedne nove faze u vašem obrazovanju. Do sada ste prošli predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Prelaz od srednjeg ka visokom obrazovanju […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU VASPITAČA

                                Vaspitač  dece  predškolskog  uzrasta                            Raspored časova za  I  semestar – I godina   Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena 1. Opšta pedagogija 2/2 Utorak 10 – 11:30h   Počev od 02.10.2018. Utorak 8:30 – 10h   Počev od 09.10.2018. 2. Sociologija 2/0 Ponedeljak 10 – 11:30 h   Počev 08.10.2018. 3. […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU UMJETNOSTI

Umetnost Raspored časova za I semestar – I godina   Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena 1. Crtanje I 3/3 Ponedeljak  12 – 14:30h   Počev od 01.10.2018. Četvrtak  10 -12:30h   Počev od 11.10.2018. 2. Istorija umetnosti I 2/0 Utorak 15 – 16:30h Počev od 02.10.2018. 3. Anatomsko crtanje 2/2 Sreda 12:30 – […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU NEMAČKOG JEZIKA

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE, NEMAČKI JEZIK RASPORED NASTAVE ZA 2018/2019. GODINU I STUDIJSKA GODINA, I SEMESTAR  R. br. Nastavni predmet i nastavnik Časovi Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Napomena P V vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala 1. Savremeni nemački jezik 1 PREDAVANJA 2 / 1200-1500 0900-1200 1100-1400 […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU ENLESKOG JEZIKA

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE, ENGLESKI JEZIK RASPORED NASTAVE ZA 2018/2019. GODINU I STUDIJSKA GODINA, I SEMESTAR  R. br. Nastavni predmet i nastavnik Časovi Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Napomena P V vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala vrijeme sala 1. Savremeni engleski jezik 1     PREDAVANJA 2 /   […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU PRAVNIH NAUKA

PRAVO (opšte pravo, pravo unutrašnjih poslova)   Z- zajednički predmeti za oba studijska programa OP- opšte pravo PUP – pravo unutrašnjih poslova   Raspored nastave za  I  semestar – I godina (2018/2019)   Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena 1. Uvod u parvo/ Z   Predavanje Sreda 10 -11 30h […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU PSIHOLOGIJE

Raspored časova za I semestar – I godina   Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena 1. Istorija razvoja psihologije 2/2 Utorak  9 – 10:30 Počev od.02.10.2018. 2. Fiziološke osnove psihičkog života 2/2 Petak 14 – 17h Počev 12.10.2018 Svake druge sedmice Sreda 12 – 13:30h Počev od.03.10.2018. 3. Sociologija 2/0 Ponedeljak 10 – 11:30 […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU RAČUNARSKIH NAUKA

Raspored časova za  I  semestar – I godina   Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena 1. Istorija razvoja informatike i matematike 2/0 Utorak 15 – 18:15h Počev 09.10.2018. Svake druge sedmice 2. Matematika I 2/2 Sreda 13 – 16:30h Četvrtak 13 – 16:30h Počev od 10.10.2018. Ponedeljak 12 – 13:30h Počev od 08.10.2018. 3. […]

Untitled-2
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU EKONOMSKIH NAUKA

                                Ekonomija                      Raspored časova za  I  semestar – I godina   Broj Naziv predmeta Dan  i vreme Napomena 1. Osnovi ekonomije 2/2 Četvrtak 10 -11:30h Počev od 04.10.2018. Utorak 11 – 12:30 h Počev od 09.10.2018. 2. Matematika 2/2 Sreda 13 – 16:30h Četvrtak 13 – 16:30h Počev od 10.10.2018. Ponedeljak 12 – […]