Untitled-2
K O N K U R S za dodjelu pet stipendija OAS „Bosanski jezik i bošnjačka književnost“

PDF LINK >>> Konkurs stipendije Univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa Islamskom zajednicom u Srbiji, Maticom Bošnačkom i HO Bošnjaci Frankfurta i dijaspore raspisuju : K O N K U R S za dodjelu pet stipendija budućim studentima na studijskom programu osnovnih akademskih studija „Bosanski jezik i bošnjačka književnost“ počevši od akademske 2022./2023. godine. […]

Untitled-2
Rasporedi ispita za oktobar

2021/2022 – Oktobarski Strukture podataka i algoritmi – IOA05 POSLOVNA INFORMATIKA 28. septembar 2022. 11:00 2021/2022 – Oktobarski Stručna praksa 1 – SP01 POSLOVNA INFORMATIKA (Ništa) (Ništa) 2021/2022 – Oktobarski Osnovi menadžmenta – EOA07 POSLOVNA INFORMATIKA 1. oktobar 2022. 12:30 2021/2022 – Oktobarski Osnovi ekonomije – 41111 POSLOVNA INFORMATIKA 29. septembar 2022. 10:00 2021/2022 – […]

×
Language